Ελληνικά
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016 08:04

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας και Σύστημα Αυτόματης Μετάφρασης

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των μεταφρασμένων κειμένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, ιδρύθηκε το ΕΔΟ για εξυπηρέτηση των ελληνόφωνων μεταφραστών και όχι μόνο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμμετείχε από το 2014 στην ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) και το Νοέμβριο του 2015, έχει εγγραφεί ως μέλος στο ΕΔΟ. Κατά την 1η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟ, ο CYS εξελέγη μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ).

Το Δίκτυο αποτελείται από 5 βικιομάδες, όπου οι ενδιαφερόμενοι, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, υποβάλλουν ερωτήματα για διάφορους όρους. Τα μέλη της Ομάδας ή οι Παρατηρητές ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή του ερωτήματος και ο κάθε εμπειρογνώμονας καταθέτει την άποψή του για τον όρο. Η ομάδα αποφασίζει για την επικρατέστερη απόδοση του όρου.

Πολύ πρόσφατα, ο CYS, μέσω του ΕΔΟ, είχε την ευκαιρία να εγγραφεί και στο Σύστημα Αυτόματης Μετάφρασης, MT@EC, ένα σημαντικό μεταφραστικό εργαλείο. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα των κρατών μελών της EE, το εν λόγω σύστημα αυτόματης μετάφρασης MT@EC. Το σύστημα διατίθεται σε πιλοτική βάση δωρεάν και στην Κύπρο και οι χρήστες των δημόσιων/ευρύτερων δημόσιων τμημάτων, μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να μεταφράζουν όρους και κείμενα. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του είναι ιδιαίτερα ακριβή αφού στηρίζεται σε κείμενα των Ευρωπαϊκών Σωμάτων.