Ελληνικά
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 07:37

Τυποποίηση και Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, 27/09/2016

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ορμώμενος από το φετινό ειδικό θέμα «Τουρισμός για Όλους Προωθώντας την Καθολική Προσβασιμότητα» επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση έχει επίσης ως βασική στρατηγική της κατεύθυνση τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στις δραστηριότητες εκπόνησης προτύπων.

Η πολιτιστική κληρονομία μας αποτελεί ορόσημο για την βιωσιμότητα του Τουρισμού στον τόπο μας και υποχρέωση όλων μας είναι η διατήρηση της για να παραδοθεί αυτούσια και ενισχυμένη στις επόμενες γενιές. Ο CYSθέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια για ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας, έχει θέσει ως στόχο την ενημέρωση για την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής προτύπων με σκοπό την αναβάθμιση των χώρων πολιτιστικής κληρονομίας.

Επειδή τουρισμός και πολιτιστική κληρονομία είναι έννοιες αλληλένδετες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, έχει ετοιμάσει εικονογράφημα (Πατήστε εδώ για προβολή ) που αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τουρίστες επισκέπτονται τα Μουσεία και επισημαίνει σημαντικά πρότυπα που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη με σκοπό την προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στον τουρισμό.

Το Μουσείο αποτελεί τον δημοφιλέστερο χώρο όπου εκθέτονται δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας. Σημαντική είναι η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς η οποία περιλαμβάνει, την έννοια της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια, τα έπιπλα ως συλλογές /εκθέματα .Όλα τα παραπάνω διασφαλίζονται μέσω της τυποποίησης και ιδιαίτερα με την εφαρμογή προτύπων που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage .

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη προτύπων λαμβάνομαι υπόψη θέματα προσβασιμότητας με κύριο στόχο να αξιοποιήθει η δύναμη της τεχνολογίας για ένα περιβάλλον προσιτό για όλους. Οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν εκπονήσει οδηγό προς τις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης, με σκοπό τη καθοδήγηση για εκπόνηση προτύπων που θα μπορούν να εστιάσουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας(π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες, προσβασιμότητα σε κτήρια και δομημένο περιβάλλον) για άτομα με αναπηρίες.