Ελληνικά
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 10:22

Καλές Πρακτικές και Πλεονεκτήματα της Τυποποίησης - Standards Build Trust

344 400 World Standards Day Logo  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) για τρίτη συνεχή χρονιά, διοργανώνει την Ημερίδα “CΥStandarDΑΥ 2016” κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων παρουσιάσεις για τις καλές πρακτικές και τα πλεονεκτήματα της Τυποποίησης στους τομείς της Bιομηχανίας, Eκπαίδευσης και Έρευνας/Καινοτομίας.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή η παραγωγή και η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών τίθεται ως βασική προτεραιότητα για όλους αυτούς που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τις ζητούμενες αυξημένες απαιτήσεις. Στον τομέα της Βιομηχανίας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που δίδει στο βιομήχανο η εμπλοκή στην τυποποίηση, ο Dr G. Gianfilippi De Parenti, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας Fire Pro, θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία και τα θετικά στοιχεία που έχει αποκομίσει μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε συνεδριάσεις και εργασίες για την εκπόνηση των προτύπων του τομέα.

Επίσης, στον τομέα της Εκπαίδευσης ο CYS πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία,  πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Σχολής Κωφών στη Λευκωσία.  Το πρόγραμμα είχε σαν θέμα «Τα πρότυπα και η σημασία τους στην ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών & Άσκηση Εφαρμογής Προτύπων για την Ασφάλεια Παιχνιδότοπων» και στόχος του ήταν η ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τα πρότυπα και τη σημασία τους όσον αφορά την ασφάλεια στην καθημερινότητα μας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με το πρόγραμμα αυτό η Σχολή Κωφών έλαβε μέρος στο διαγωνισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας µε θέμα «Σχολικά Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου» και απέσπασε το πρώτο βραβείο.   Tο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον CYS μετά από πρωτοβουλία της κας Ροδούλας Παπαλαμπριανού Καραβέλα, καθηγήτριας Οικιακής Οικονομίας της Σχολής, η οποία και θα μιλήσει για την εμπειρία της αυτή.

Στον τομέα της Έρευνας/Καινοτομίας, ο CYS συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό έργο WE-Qualify, το οποίο είχε ως κύριο στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το εργατικό του δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης. Για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου θα μιλήσει ο κ. Παναγιώτης Καστανιάς από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2016, μεταξύ των ωρών 9:30 – 12:45, στην αίθουσα Ελιά στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, είναι ανοικτή προς το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS, www.cys.org.cy .