Ελληνικά
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 07:07

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CEN TC 250/SC8

CEN TC 250 SC8 2

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών (TC) από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO), έχει φιλοξενήσει στις 6-7 Οκτωβρίου, 2016 τη συνάντηση της Υποεπιτροπής CENTC 250/SC8 Eurocode 8:Earthquake Resistance Design of Structures. Στην συνάντηση έχουν συμμετέχει 32 εμπειρογνώμονες.

H υπό αναφορά συνάντηση θεωρείται ως πολύ σημαντική αφού η εφαρμογή των Ευρωκωδικών είναι υποχρεωτική στη χώρα μας και η χρήση των Ευρωκωδίκων από τους Μηχανικούς θεωρείται πολύτιμη και καθοριστική αφού αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην καθημερινότητά τους.

Η Κύπρος μέσω του προέδρου της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS ΤΕ 18 Ευρωκώδικες, καθηγητή Δρ. Κρίστη Χρυσοστόμου, συμμετέχει ενεργά στο έργο της εν λόγω επιτροπής.  Η συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή θα διασφαλίσει τα Εθνικά συμφέροντα της Κύπρου σε θέματα τυποποίησης και εκπόνησης Προτύπων σχετικά με τους Ευρωκώδικες.

Επιπρόσθετα ο Κυπριακός Οργανισμού Τυποποίησης εκφράζει τις ευχαριστίες του για την οικονομική αρωγή στη διοργάνωση της εν λόγω φιλοξενίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Υπουργείο Εσωτερικών.