Ελληνικά
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016 08:21

Συμμετοχή CYS στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Ψηφιακή Κληρονομιά EUROMED 2016

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Euromed 2016, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας ποιότητας της Κύπρου αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή της διαφύλαξης και προβολής του πολιτιστικού πλούτου του νησιού μας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 05 Νοεμβρίου, 2016.

Επειδή Τυποποίηση και Πολιτιστική Κληρονομία είναι έννοιες αλληλένδετες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο CYS, ως πλήρες μέλος της CEN/TC 346, έχει θέσει ως στόχο του την ενημέρωση των εμπειρογνωμόνων για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομίας που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής προτύπων στην κυπριακή κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, συμμετέχει ενεργά στο Συνέδριο στις 2 Νοεμβρίου, με εισηγητή τον κύριο VascoFassina, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 346: ConservationofCulturalHeritage. Σκοποί της Επιτροπής είναι η εκπόνηση προτύπων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο από τον κύριο V. Fassina.

Ο CYS, μέσω της συμβολής του στο EUROMED2016, επιθυμεί να αναδείξει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η Τυποποίηση σε ένα τομέα ορόσημο για την κυπριακή βιωσιμότητα και αειφορία. Επίσης, προσβλέπει στην περαιτέρω συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων του κλάδου στην Τυποποίηση, μέσω της οποίας διασφαλίζονται τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου.  

 

sd