Ελληνικά
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 11:50

Με Επιτυχία Γιορτάστηκε η Διεθνής Ημέρα Προτύπων από τον CYS

CyStandarDay 2016 21

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το “CYStandarDay 2016”, Ημερίδα την οποία διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στις 14 Οκτωβρίου, 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, με σκοπό τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων.

Την Ημερίδα χαιρέτησε ο έντιμος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ο οποίος συγχάρηκε τον CYS για το πολυδιάστατο και ουσιώδες έργο που επιτελεί, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών ως ο μοναδικός μέτοχος του CYS, θα φροντίζει πάντοτε να του παρέχει τα αναγκαία εργαλεία λειτουργίας για στήριξή του, ώστε ο CYS να συνεχίσει να αποτελεί σταθερό υπόβαθρο ποιότητας που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Στο καλωσόρισμα της η Πρόεδρος του Οργανισμού Κικούλα Κότσαπα, τόνισε ότι ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων δίδει την ευκαιρία να προβληθεί η ποιότητα και τα πρότυπα και να αναδειχθεί η σημαντικότητα της εφαρμογής τους σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Προτεραιότητα του Οργανισμού είναι επίσης, η διάδοση των προτύπων και της χρησιμότητας που αυτά προσδίδουν στην βιομηχανία παραγωγής προϊόντων, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών.

 

Η συμβολή των Προτύπων στο Παγκόσμιο Χάρτη της Ποιότητας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ΙSΟ), την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (IEC) και την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), ως η ‘’Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων’’, σε ένδειξη εκτίμησης και υποστήριξης προς τους αναρίθμητους τεχνικούς εμπειρογνώμονες που συμβάλουν με την άριστη γνώση και την τεχνική τους κατάρτιση στο σημαντικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο Κυπριακό χώρο και στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, σε συνάρτηση με τα δεδομένα της παρούσας οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αποτελούν βασικούς παράγοντες οι οποίοι και καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή κοινών προτύπων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Το μήνυμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων από τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης ανέγνωσε η Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων του CYS, Μαριλένα Νικολάου. Ο φετινός εορτασμός είχε σαν θέμα "Τα πρότυπα χτίζουν εμπιστοσύνη".

Το φετινό μήνυμα σκοπό έχει να δείξει ότι τα πρότυπα διασφαλίζουν την επικοινωνία μας με αξιόπιστο τρόπο, με κώδικες ορθής πρακτικής και διαλειτουργικά δίκτυα συνεργασίας.

Οι Λειτουργοί του CYS Αγγελική Λοΐζου και Έλενα Δημοσθένους παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του Οργανισμού κατά τη χρονιά που πέρασε αλλά και γεγονότα σταθμούς από τη χρονιά που διανύουμε.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με καλές πρακτικές και πλεονεκτήματα της Τυποποίησης στο Τομέα της Εκπαίδευσης, Βιομηχανίας, Έρευνας και Καινοτομίας.

Η κα Ροδούλα Παπαλαμπριανού-Καραβέλλα, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας παρουσίασε το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε συνεργασία με τους μαθητές της Σχολής Κωφών στην Λευκωσία, καθώς και τις εμπειρίες αλλά και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους .

Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος του CYS, Dr. G. Gianfilippi de Parenti, Διευθυντικός στέλεχος στην εταιρεία FirePro ,ο οποίος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 191:Fixed Firefighting Systems μοιράστηκε τις γνώσεις, τις εμπειρίες αλλά και τα πλεονεκτήματα που απέκτησε η εταιρεία του μέσα από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Τυποποίησης. Όπως είχε αναφερθεί στην παρουσίαση του, η εφαρμογή των προτύπων αναβαθμίζει την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων.

Ο κ. Παναγιώτης Καστανιάς, από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μίλησε για το ρόλο του CYS στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We-Qualify που στόχο έχει να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το εργατικό του δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης.

Με στόχο την περαιτέρω δικτύωση του CYS με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του CYS και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Ο Kυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), θέλοντας να επιβραβεύσει την εθελοντική συνεισφορά των εξωτερικών συνεργατών στις εργασίες τυποποίησης, ανέπτυξε σχετικό Μοντέλο Αξιολόγησης Συνεργατών το οποίο παρουσιάστηκε από το Λειτουργό Χρίστο Παπαγεωργίου. Ο κύριος στόχος της δημιουργίας του Μοντέλου, είναι η αναγνώριση και η βράβευση των συνεργατών που επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό και ουσιαστική συνεισφορά συμμετέχοντας στις δραστηριότητες Τυποποίησης και οι οποίοι συνέβαλαν με ενέργειές τους στην αναβάθμιση της ποιότητας στην Κύπρο. Η τελετή βράβευσης θα λαμβάνει χώρα κατά την ετήσια εκδήλωση CYStandarDay.

Τέλος με ιδιαίτερη προσοχή οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την παρουσίαση για τη χρησιμοποίηση της σωστής ορολογίας στα Ενωσιακά κείμενα στο τομέα της τυποποίησης που στόχο έχουν τη διασφάλιση και τον Έλεγχο Ποιότητας των μεταφράσεων των Ενωσιακών κειμένων στην Ελληνική Γλώσσα που έγινε από την κα. Μάρθα Νεοκλέους, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γραφείο Λευκωσίας.

Με το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Τυποποίηση.

 

Παρουσίαση του Έργου και των Δραστηριοτήτων του CYS για τη Χρονική Περίοδο 2015 -2016

Καλές Πρακτικές και Πλεονεκτήματα της Τυποποίησης –Standards Build Trust/ Τομέας Εκπαίδευσης

Καλές Πρακτικές και Πλεονεκτήματα της Τυποποίησης –Standards Build Trust/ Τομέας Βιομηχανίας

Καλές Πρακτικές και Πλεονεκτήματα της Τυποποίησης –Standards Build Trust/ Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας

Σχέδιο Βραβεύσεων Εξωτερικών Συνεργατών CYS για την αξιόλογη προσφορά τους στην Τυποποίηση

Παρουσίαση Process = procedure = διαδικασία (;!) - Σωστή ορολογία στα Ενωσιακά κείμενα