Ελληνικά
Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 09:25

Διεθνής Ημέρα Προτύπων στην Κύπρο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το “CYStandarDay 2016”, Ημερίδα την οποία διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στις 14 Οκτωβρίου, 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, με σκοπό τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων.

Την Ημερίδα χαιρέτησε ο έντιμος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ο οποίος συγχάρηκε τον CYS για το πολυδιάστατο και ουσιώδες έργο που επιτελεί, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών ως ο μοναδικός μέτοχος του CYS, θα φροντίζει πάντοτε να του παρέχει τα αναγκαία εργαλεία λειτουργίας για στήριξή του, ώστε ο CYS να συνεχίσει να αποτελεί σταθερό υπόβαθρο ποιότητας που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Στο καλωσόρισμα της η Πρόεδρος του Οργανισμού Κικούλα Κότσαπα, τόνισε ότι ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων δίδει την ευκαιρία να προβληθεί η ποιότητα και τα πρότυπα και να αναδειχθεί η σημαντικότητα της εφαρμογής τους σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Προτεραιότητα του Οργανισμού είναι επίσης, η διάδοση των προτύπων και της χρησιμότητας που αυτά προσδίδουν στην βιομηχανία παραγωγής προϊόντων, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με καλές πρακτικές και πλεονεκτήματα της Τυποποίησης στο Τομέα της Εκπαίδευσης, Βιομηχανίας, Έρευνας και Καινοτομίας καθώς επίσης και παρουσίαση σχετικά με τη χρησιμοποίηση της σωστής ορολογίας στα Ενωσιακά κείμενα στο τομέα της τυποποίησης

Με στόχο την περαιτέρω δικτύωση του CYS με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του CYS και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Με το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Τυποποίηση.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

χαιρετισμός από τον Υπουργό Οικονομικών

καλοσώρισμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του CYS

καλές πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης

καλές πρακτικές στον τομέα της Βιομηχανανίας

καλές πρακτικές στον τομέα της έρευνας

Τυποποίηση και Ορολογία