Ελληνικά
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016 12:09

Τελική Ημερίδα αποτίμησης του έργου WE-Qualify

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 31 Οκτωβρίου 2016 η Τελική Ημερίδα αποτίμησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου WE-Qualify με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Build Up Skills.

To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στον τομέα των Κατασκευών, καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια.

Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο ήταν η εισαγωγή νέων ή η αναβάθμιση υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης και κατάρτισης για τεχνίτες που βασίζονται στις εισηγήσεις και δράσεις προτεραιότητας που έχουν τεθεί στον Οδικό Χάρτη που εκπονήθηκε στην πρώτη φάση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό έχει προωθηθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας.

 

img2

 

img1