Ελληνικά
Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 12:56

Φιλοξενία Advisory Board on Healthcare Standards (ABHS)

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία το συμβουλευτικό σώμα για τα Τεχνικά Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Τεχνικές Επιτροπές στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN και CENELEC, Σύμβουλοι Τυποποίησης, εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης και ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι.

Ανάμεσα στις αποφάσεις του ABHS αποφασίστηκαν και τα καίρια σημεία που θα αποτελέσουν το πλαίσιο της στρατηγικής του για τα έτη 2016-2019. Βασικό στοιχείο της θα αποτελέσει ο νέος κανονισμός για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αναμένεται να εκδοθεί το 2017 καθώς και οι ενέργειες που θα πρέπει να τροχοδρομηθούν ώστε να αυξηθεί η εμπλοκή και άλλων φορέων, εθνικών οργανισμών τυποποίησης, τεχνικών επιτροπών και συνδέσμων στο ABHS. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως στη νέα στρατηγική δοθεί έμφαση σε νέες τομείς τυποποίησης που θα πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα της υγείας και των υπηρεσιών υγείας.

Στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συμμετεχόντων δείπνο. Η όλη διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο για τη χώρα μας όσο και για τον ίδιο τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.