Ελληνικά
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 09:19

Φιλοξενια της Ομάδας Εργασίας CENTC191/WG6/TG2 ’Gas Extinguishing Systems and Components’’

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης απο τους Ευρωπαικούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποιήσης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO),θα φιλοξενήσει στις 24-25 Νοεμβρίου,2016 στη Λεμεσό τη συνάντηση της ομάδας εργασίας CENTC191/WG6/TG2 Gas Extinguishing Systems and Components’’ .O Dr G. Gianfilippi De Parenti, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας FirePro, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή συστημάτων πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης”, είναι ο εθνικός μας αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 191: Fixed Firefighting Systems αποτελεί ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας 6 ‘’Gas Extinguishing Systems and Components’’. Η Ομάδα εργασίας θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο με χορηγό φιλοξενίας την εταιρεία FirePro.