Ελληνικά
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 07:44

''Έξυπνες Πόλεις – Στρατηγική και Τεχνολογίες’'

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα "Έξυπνες Πόλεις – Στρατηγική και Τεχνολογίες’’ που έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2016 στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).


Κύριοι ομιλητές της Ημερίδας:

1) Ο κ.Saviour Alfinoο - Υπεύθυνος Στρατηγικής των Έξυπνων Πόλεων του Αγγλικού Οργανισμού Τυποποίησης (BSI)

2) Ο κ.David Boswarthick εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών & ΤΠΕ για Πρότυπα ( ΕΤSI)

3) Ο κ. Uros Merljak εκ μέρους της Διεθνούς Εταιρείας SneiderElectric.

Στην εν λόγω Ημερίδα οι ομιλητές παρουσίασαν και ανέπτυξαν τους στρατηγικούς πυλώνες και δράσεις που με την εφαρμογή τους, συμβάλουν στην δημιουργία μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς (Ενέργεια, Περιβάλλον, Υγεία, Τεχνολογία Μεταφορές, Παιδεία, κ.α) αλλά και την απρόσκοπτη διαβίωση και ευημερία τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της κάθε πόλης.

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν τα ερωτήματα τους και διατύπωσαν τις απόψεις τους στο θέμα αυτό.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.