Ελληνικά
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 09:30

Ολοκλήρωση του WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»

Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» που είναι συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills» ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και είχε διάρκεια 36 μήνες.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης υπήρξε ένας από τους συνεργάτες του προγράμματος. Επισυνάπτεται η τελική έκθεση του προγράμματος με αναφορά στις κυριότερες δραστηριότητες του έργου και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.