Ελληνικά
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 12:23

Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του CIIM

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση της αποστολής του, συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με άλλους Οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπόγραψε Πλαίσιο Συνεργασίας με το Cyprus International Institute of Management (CIIM) κατά τη διάρκεια της Ημερίδας Ποιότητας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μάρτιου 2017.

Στόχος του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η σύμπτυξη δυνάμεων για εξυπηρέτηση κοινών στόχων και επιδιώξεων προς όφελος της κοινωνίας με τη συνεργασία και βοήθεια του ακαδημαϊκού κόσμου.

Επιγραμματικά, μέσω του Πλαισιού Συνεργασίας επιδιώκεται η εδραίωση συνεργασίας και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων μερών του CYS και του CIIM, η προαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση εμπειριών προς κοινό όφελος και η αμοιβαία πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα με κοινό ενδιαφέρον.

Τυποποίηση και Ακαδημαϊκή κοινότητα συνδέονται διαχρονικά με άρρηκτους δεσμούς στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για ενίσχυση της έρευνα και της καινοτομία. Οι δύο αυτοί τομείς αποτελούν τα αποτελεσματικά εργαλεία στα οποία η Τυποποίηση στηρίζει τους στόχους της για εκπόνηση νέων προτύπων. Οι ακαδημαϊκοί αποτελούν σημαντικό μέρος των χιλιάδων εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης στην Τυποποίηση.To Πλαίσιο Συνεργασίας έχει υπογραφεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του CYS Κικούλα Κότσαπα και το Διευθυντή του CIIM Δρ. Θεόδωρο Παναγιώτου.