Ελληνικά
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 07:17

“Εβδομάδα Ποιότητας” στο Πανεπιστήμιο FREDERICK

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η τυποποίηση στην εκπαίδευση των μελλοντικών Μηχανικών, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το πανεπιστήμιο FREDERICKδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την “Εβδομάδα Ποιότητας”, από τις 24 μέχρι τις 28 Απριλίου 2017.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η τυποποίηση στην εκπαίδευση των μελλοντικών Μηχανικών, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το πανεπιστήμιο FREDERICKδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά την “Εβδομάδα Ποιότητας”, από τις 24 μέχρι τις 28 Απριλίου 2017.

Η “Εβδομάδα Ποιότητας” θα διοργανωθεί στους χώρους του FREDERICKκαι κατά τη διάρκεια της θα γίνονται διαλέξεις από Λειτουργούς του CYSσε φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστήμιου, τόσο σε γενικά θέματα τυποποίησης όσο και σε εξειδικευμένα θέματα των κλάδων σπουδών του FREDERICK.

Οι φοιτητές και οι καθηγητές που θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και την εφαρμογή του στην Κύπρο, να ακούσουν για πρότυπα που εμπλέκονται στα θέματα των σπουδών τους και να απευθύνουν ερωτήσεις.

Παράλληλα, σημείο ενημέρωσης που θα στελεχώνεται από Λειτουργούς του Οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της “Εβδομάδα Ποιότητας” και που επίσης θα βρίσκεται στους χώρους του πανεπιστημίου, θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και καθηγητές για διάφορα θέματα τυποποίησης και προτύπων. Στο σημείο ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμο έντυπο υλικό και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησής που εκπονούν τα πρότυπα και θα μπορεί να γίνει έρευνα για εξεύρεση συγκεκριμένων προτύπων μέσα από το αρχείο του CYSάλλα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN).