Ελληνικά
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 11:01

Στηρίζουμε τον Περιβαλλοντικό Εθελοντισμό και Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια Ημέρα!

Η κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού διακρίνεται μέσα από τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις του προς την κοινωνία και οικονομία του τόπου. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο της αποστολής του ως ο Εθνικός Φορέας Ποιότητας της Κύπρου, βρίσκεται σταθερός συμπαραστάτης στον εθελοντισμό και στηρίζει την ευγενή πρωτοβουλία με τίτλο ‘’ Καθαρίζουμε την Κύπρο μέσα σε μια ημέρα’’, η οποία διοργανώνεται από το Let’s Do It Cyprus και η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

IMG 3327

Μέλη του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), θα συμμετέχουν την Κυριακή 02 Απριλίου, 2017 στην εκστρατεία καθαρισμού ολόκληρου του νησιού με σημείο δράσης το εθνικό δασικό πάρκο Αθαλάσσας, στην Αγλαντζιά.

Με όραμα την εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, τα μέλη του προσωπικού του CYS, συμμετέχουν στην εν λόγω εκστρατεία με στόχο την απαλλαγή του νησιού από τα σκουπίδια, την εδραίωση του περιβαλλοντικού αισθήματος στην κοινωνία και την ανάγκη για κατάλληλη περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω της χρήσης των προτύπων που υπάρχουν διαθέσιμα στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης των αποβλήτων.