Ελληνικά
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2017 06:51

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης για το Φυσικό Λίθο στην Κύπρο!

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών (TC’s) από τους Ευρωπαϊκούς ή/και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO), θα φιλοξενήσει στις 8-9 Ιουνίου, 2017 τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 246 Νatural Stones, η οποία ασχολείται με θέματα Φυσικού Λίθου. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 25 εμπειρογνώμονες από διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες.

Η Κύπρος, συμμετέχει ενεργά στο έργο της εν λόγω επιτροπής μέσω του μέλους της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS ΤΕ 05 Φυσικός Λίθος, κας. Σάντυς Τσοπανή, εκπρόσωπου του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή διασφαλίζει τα Εθνικά συμφέροντα της Κύπρου σε θέματα τυποποίησης και εκπόνησης Προτύπων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσία Εθνικού Αντιπροσώπου σε προηγούμενες συναντήσεις ήταν ιδιαίτερα ενεργή και επιτυχής αφού οι Φυσικοί Λίθοι της Κύπρου, συμπεριλήφθηκαν στο τελευταίο προσχέδιο του prEN12440: Natural stone Denomination criteria, το οποίο ψηφίστηκε θετικά στο στάδιο της Δημόσιας κρίσης.

pic