Ελληνικά
Τετάρτη, 17 Μαϊος 2017 10:15

Συμμετοχή CYS στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Υπηρεσίες Γραφείων Κηδειών, CEN/TC 448: Funeral Services

Στο πλαίσιο του διαρκούς ενδιαφέροντος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης να αναδείξει την τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών, συμμετέχει ενεργά και σε ένα τελείως διαφορετικό τομέα, στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 448, η οποία εκπονεί πρότυπα στον τομέα των Υπηρεσιών από τα Γραφεία Κηδειών.

Η τυποποίηση και τα πρότυπα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων. Ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου η εφαρμογή του νόμου για τα γραφεία κηδειών χρήζει βελτίωσης και αναβάθμισης, η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στην αρένα της τυποποίησης, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή ποιοτικών υπηρεσιών από τα γραφεία κηδειών.

O κύριος Γεώργιος Μελάς, Διευθυντής στην Εταιρεία G & P MELAS Funeral Directors, αποτελεί τον εθνικό αντιπρόσωπο της Κύπρου στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης, όπου με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του, συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή και εκπόνηση του προτύπου EN 15017 «Υπηρεσίες Γραφείων Κηδειών — Απαιτήσεις».

pexels photo 257360

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μελάς αναφέρει τα εξής για τη συμμετοχή του στις διαδικασίες τυποποίησης:
«Αναπόφευκτα, η χρήση των προτύπων για μια ΜΜΕ, την ωθεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει. Και αυτό ακριβώς είναι η Ποιότητα η οποία κάνει τη διαφορά στη σημερινή δυναμική και διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά. Η Ποιότητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΜΜΕ. Η συμμετοχή μας στην εκπόνηση του προτύπου EN 15017 «Υπηρεσίες Γραφείων Κηδειών — Απαιτήσεις» μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να γνωριστούμε και να δικτυωθούμε με άλλους εμπειρογνώμονες του τομέα από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης μέσω της συμμετοχής μου αλλά και μέσω του νέου αναθεωρημένου προτύπου, μας δίδεται μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλουμε στη βελτίωση των υπηρεσιών του τομέα μας»