Ελληνικά
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 11:15

Ετήσια Έκθεση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN & CENELEC)

CEN CENELEC ANNUAL REPORT

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του 2016, το έτος των βασικών ορόσημων για τους CEN CENELEC, ένα έτος όπου το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης έχει αποδειχτεί ότι είναι ανθεκτικό στο χρόνο και είναι σε πλήρη ετοιμότητα να ενστερνισθεί το ψηφιακό μετασχηματισμό έχει εκπονηθεί η Ετήσια Έκθεση για το 2016.

Οι CEN CENELEC συνεχίζουν να υποστηρίζουν έμπρακτα τις επιμέρους δραστηριότητες της τυποποίησης στους αντίστοιχους τομείς και στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Με τη συνεργασία αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι δύο Οργανισμοί στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας που παρέχουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα της τυποποίησης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN)- Μέρος Ι

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) - Μέρος ΙΙ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)