Ελληνικά
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 05:43

Αντιπροσώπευση της Κύπρου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC

CYS DELEGATION TO CEN CENELEC GA EDINBURGH JUNE 2017

 

Πολύ παραγωγική κρίνεται η συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), του Εθνικού φορέα Τυποποίησης της Κύπρου, στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC στους οποίους είναι πλήρες κι ενεργό μέλος.

Η Συνέλευση φιλοξενήθηκε στη Σκωτία από τον Βρετανικό Οργανισμό Τυποποίησης (BSI) στις 20-22/7/2017 και τον CYSαντιπροσώπευσαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κικούλα Κότσαπα ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας και ο Διευθυντής Τυποποίησης και μέλος το ΔΣ της CEN, Πάμπος Καμμάς.

Η Συνέλευση, πέραν των οικονομικών, της εκλογής αξιωματούχων και των πεπραγμένων, συζήτησε σημαντικά θέματα πολιτικής, στρατηγικής και διεθνών σχέσεων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την προσπάθεια επικράτησής τους στην διεθνή αγορά παράλληλα με την διαρκή εφαρμογή τους στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων και προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η θεματολογία ήταν ευρεία και κάποια από τα ζητήματα που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, θεωρούνται ουσιώδη για την παραπέρα πορεία της προσφοράς των δύο Οργανισμών στην περαιτέρω ενοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Για παράδειγμα θέματα όπως η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σήματος Πιστοποίησης προϊόντων βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων “KEYMARK”, Τυποποίηση & Καινοτομία, Κοινή Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση στην Ευρώπη, DigitalTransformationandOnlineCommonProject, η περαιτέρω ενοποίηση των κοινών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των δύο Οργανισμών κ.α. επικράτησαν στις συζητήσεις και στις παρουσιάσεις που έγιναν για λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο CYS, με παρεμβάσεις του ανέδειξε δημιουργικά τις θέσεις του ως ένας μικρός μεν Οργανισμός σε μια περιορισμένου μεγέθους χώρα και λιγοστούς πόρους, αλλά με υψηλού επιπέδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό δυναμικό οι οποίοι ως εξωτερικοί συνεργάτες του CYS προσφέρουν μέσα από τις γνώσεις τους προσθέτοντας το δικό τους λιθαράκι στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Με την ευκαιρία της παρουσίας πολλών Εθνικών Αντιπροσωπειών στη Συνέλευση, ο CYS είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να προωθήσει περαιτέρω τις διμερείς του σχέσεις με πολλές χώρες και ιδιαίτερα με τον BSI όπου το BREXIT δημιουργεί αναπτυξιακές ευκαιρίες αξιοποίησης και στα θέματα Ποιότητας στην περιοχή μας.  

Ο CYSαποδίδει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή διάσταση της αποστολής του και στελέχη του δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση υποστηρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής οικονομίας και βιομηχανίας σε πολλά Ευρωπαϊκά Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές.