Ελληνικά
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 06:13

Εκπόνηση Οριζόντιων Προτύπων στον τομέα των Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του διαρκούς ενδιαφέροντος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης να αναδείξει την τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών, συμμετέχει ενεργά και στη νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 447 ‘’Horizontal Standards for the provision of Services’’, η οποία έχει σκοπό να εκπονεί πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα πρότυπα οριζόντιας χρήσης.

Με τον όρο οριζόντιας χρήσης, εννοούμε τη δυνατότητα εφαρμογής των προτύπων αυτών σε κάθε τύπο επιχείρηση/οργανισμό, είτε είναι μικρού, είτε μεσαίου είτε μεγάλου μεγέθους και ανεξαιρέτως τομέα δραστηριοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, η τυποποίηση και τα πρότυπα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων. Ιδιαίτερα στη χώρα μας η οποία θεωρείται κατεξοχήν χώρα υπηρεσιών, η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στην αρένα της τυποποίησης, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή ποιοτικών υπηρεσιών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Services Banner 932x200


Η CEN/TC 447, τη Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης, BSi, έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη συγγραφή 3 προτύπων σε τομείς οι οποίοι έχουν υποδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κανονισμού, ότι χρήσουν άμεσης βελτίωσης και υπόδειξης καλών πρακτικών. Οι τυποποιητικές εργασίες της εν λόγω επιτροπής έχουν ξεκινήσει από τη περσινή χρονιά και περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτύπων αναφορικά με: Service Procurement, Service Contracts και Performance Management.


Τα οφέλη από τέτοιου είδους πρότυπα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις: οι καταναλωτές αυξάνουν την εμπιστοσύνη τους προς τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Όσον αφορά την επιχείρηση, η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών θα προσδώσει σε αυτήν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων: ποιότητα, χαμηλότερα κόστη/εξοικονόμηση χρόνου. Η τυποποίηση υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει γενικότερα την αγορά αφού ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό, προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση μιας χώρας.


Ο CYS, ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, προάγει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση, μέσω της ενεργούς συμμετοχής εθνικών αντιπροσώπων του (P-member) στις εργασίες των τεχνικών επιτροπών, οι οποίες ασχολούνται με την εκπόνηση των προτύπων. Οι εκπρόσωποι του CYS δύναται να είναι είτε Λειτουργοί του είτε εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.


Κατά τις 2 πρώτες συναντήσεις της Επιτροπής, ο CYS εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της μέσω της συμμετοχής Λειτουργού του. Κατά την επόμενη συνάντηση της CEN/TC 447, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Νορβηγία, ο CYS θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Λούη Λοΐζου, ο οποίος δραστηριοποιείται για χρόνια στον τομέα των Υπηρεσιών αφού είναι ο ιδρυτής της εταιρείας CBA - Conquest Business Advisors. Αποτελεί επίσης, διαχρονικό εξωτερικό συνεργάτη του Οργανισμού και συνάμα εθνικό αντιπρόσωπο του CYS, σε διάφορες τεχνικές επιτροπές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπου με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του, συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή και εκπόνηση προτύπων.