Ελληνικά
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 08:57

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Πρόεδρου της CENELEC

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είχε την τιμή να φιλοξενήσει στην Κύπρο στις 11-13/7/2017, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) DrBernhardThies.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο DrThiesείχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS, τη Διεύθυνση και αρμόδιους Λειτουργούς. Κατά τη συνάντησηεπεξηγήθηκε στον DrThies ο τρόπος λειτουργίας του CYS αλλά και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τη διάχυση των προτύπων και την προώθηση της εφαρμογής τους στην Κυπριακή κοινωνία και οικονομία, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν αδυναμίες και λειτουργικά προβλήματα που προκύπτουν και με τα οποία ο CYS, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, συχνά έρχεται αντιμέτωπος.

Κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής συνάντησης έγινε αναφορά σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο CYS σχετικά με τα ηλεκτρονικά εργαλεία και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και διαπιστώθηκε η ανάγκη συγχρονισμού και αυτοματοποίησης τους όσο και διαδικασιών, με απώτερο σκοπό η διαδικασία εκπόνησης προτύπων να γίνει πιο γρήγορη και προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η ανάγκη της ψηφιακής μεταμόρφωσης τόσο της CENELEC όσο και των μελών της, παραμένει πιο αναγκαία και επιτακτική από ποτέ. Διαπιστώθηκε επίσης η δυσκολία που έχει ο CYS να εκπροσωπείται με τεχνικούς εμπειρογνώμονες στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης κυρίως λόγω του υψηλού κόστους συμμετοχής που αυτό συνεπάγεται αλλά και από το γεγονός η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες με πού περιορισμένους πόρους.

Στη συνέχεια ο DrThiesείχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης στην Κύπρο με τους οποίους ο CYS έχει διαρκή και στενή συνεργασία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του ΕΤΕΚ, του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου FREDERICK. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρθηκαν σε προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τη εφαρμογή των προτύπων και αντάλλαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο της CENELEC για πιθανές λύσεις σε συνεργασία με τον CYS και τις αρμόδιες Αρχές. Τα κυριότερα θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν:

  • Η γλώσσα εκπόνησης των προτύπων είναι η αγγλική με αποτέλεσμα οι ηλεκτρολόγοι- τεχνίτες να μην είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως το πρότυπο.
  • Το κόστος μετάφρασης των προτύπων στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά ψηλό και υπάρχουν αδυναμίες στη μικρή μας χώρα τόσο στην εξεύρεση χρημάτων όσο και τεχνικών εμπειρογνωμόνων-μεταφραστών.
  • Η διακίνηση ηλεκτρολογικών προϊόντων που δεν πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα συχνά προκαλούν πολλαπλές στρεβλώσεις στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των καταναλωτών.
  • Η ασφάλεια των κινητών ηλεκτρογεννήτριών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας και οι κίνδυνοι που εμπεριέχουν στην χρήση τους.
  • Η δυσκολία κατανόησης των προτύπων αφού ο τρόπος γραφής τους είναι δυσνόητος αλλά και οι συχνές αναφορές σε άλλα πρότυπα.

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν αρκετά τεχνικά προβλήματα τα οποία ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης παραμένει στη διάθεση των διαφόρων μερών για την επίλυση τους και την εύρεση τρόπων που θα διευκολύνουν την ευρεία χρήση των προτύπων.

Στον Πρόεδρο της CENELECέγινε παρουσίαση ενός έργου υπό εξέλιξη αξίας €46 εκ. και αφορά την εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού πάρκου που βασίζεται στην τεχνολογία Stirling και το οποίο χρηματοδοτείται μερικώς από το NER300. Το πάρκο αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας και θα παράγει 50MWe.

Ο Dr. Thies ανάφερε στο τέλος της επίσκεψης του ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένοςτόσο από το πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας του CYS, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το μικρό μέγεθος της χώρας και το εύρος της βιομηχανίας, όσο και από την συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών στη συνάντηση που διοργανώθηκε. Η όλη επίσκεψη του Πρόεδρου της CENELEC στην Κύπρο στέφθηκε με επιτυχία αφού ο CYS είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον υψηλό επισκέπτη του τις προσδοκίες των ντόπιων φορέων στην ηλεκτροτεχνική τυποποίηση αλλά και την πρακτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών του τομέα τόσο σε ερευνητικό όσο σε εφαρμόσιμο πλαίσιο στη χώρα μας.