Ελληνικά
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 09:06

Επιτυχής Διεξαγωγή Ημερίδας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για το Διεθνές πρότυπο ΙSO 37001 κατά της Δωροδοκίας

antibribery

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, 2017 στο κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Διεθνές πρότυπο ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – Ένα αποτελεσματικό Εργαλείο κατά της διαφθοράς».

Η ημερίδα είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και στόχο είχε τη γενική ενημέρωση του κοινού για τα πεδία εφαρμογής, τις απαιτήσεις και τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή του προτύπου σε μια Επιχείρηση/Οργανισμό.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Γενική Διευθύντρια του CYS, κα Αθηνά Παναγιώτου και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κος Ανδρέας Μυλωνάς, εκ μέρους του Υπουργού.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κος Neill Stansbury, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ISO/PC 278 « Anti-bribery management systems» η οποία εκπόνησε το εν λόγω πρότυπο. Επιπρόσθετα, παρουσίαση έγινε από την κα Κάλια Λάρκου εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, με θέμα τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται από τον Οργανισμό τους για καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η κα Νίκη Σάουρου (εκπρόσωπος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης) παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο.

Κύριος χορηγός της ημερίδας ήταν η Τράπεζα Κύπρου. Χορηγός επίσης ήταν η PricewaterhouseCoopers και υποστηρικτές οι: Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Ελεγκτική Υπηρεσία, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου.

Παρουσίαση Mr. Neill Stansbury

Παρουσίαση κας Kάλιας Λάρκου (Τράπεζα Κύπρου)

Παρουσίαση κας Νίκης Σάουρου (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης)