Ελληνικά
Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 04:54

Βράβευση Εξωτερικών Συνεργατών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) - CΥStandarDΑΥ - 13/10/2017

vravefsi

Ο θεσμός των βραβεύσεων εξωτερικών Συνεργατών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) θα εγκαινιαστεί για πρώτη φορά, στην εκδήλωση “CΥStandarDΑΥ 2017”. Η εκδήλωση, που γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 9:30 – 12:45, στο Αμφιθέατρο της CYTA που βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία της, στο Στρόβολο.

Σκοπός της βράβευσης είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση ατόμων, που επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό και ουσιαστική συνεισφορά, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της Τυποποίησης και συμβάλλοντας με ενέργειές τους στην αναβάθμιση της ποιότητας στην Κύπρο. Στην κατηγορία “Εθνικός Αντιπρόσωπος” το βραβείο θα απονεμηθεί στο Δρ. Κρίστη Χρυσοστόμου και στην κατηγορία “Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής” στην κα Δέσποινα Ζάκου.

Ο Δρ. Χρυσοστόμου (πρόεδρος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS TC 18 Ευρωκώδικες) έχοντας μια μακρά συμβολή στην Τυποποίηση, εκπροσωπεί ανελλιπώς τον CYS, ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEN ΤC 250 Eurocodes,  καθώς και στις ομάδες εργασίας CEN TC 250/SC8: Earthquake Resistance Design και CEN TC 250/WG2: Existing Structures.

Η κα. Δέσποινα Ζάκου, Πρόεδρος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής  CYS TC 04: Στοιχεία Τοιχοποιίας από Άργιλο, έχει δραστηριοποιηθεί ενεργητικά σε δραστηριότητες της Τυποποίησης και ειδικότερα σε θέματα της Πολιτικής Μηχανικής. Ως η κυρίως εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων, είναι μέλος των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών CYS TC 14: Προκατασκευασμένα Προϊόντα από Σκυρόδεμα και CYS TC 18: Eυρωκώδικες.  Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών CYS TC 06: Σκυρόδεμα και CYS TC 02 :Αμμοχάλικα.

Τόσο ο Δρ. Χρυσοστόμου όσο και η κα Ζάκου, διατηρούν άριστες σχέσεις με τους αρμόδιους Λειτουργούς και τη Διεύθυνση του CYS, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα τους, τη διάχυση και ορθολογική χρήση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων από άτομα της Κυπριακής κοινωνίας.

Η εκδήλωση, χορηγός της οποίας είναι η CYTA, είναι ανοικτή προς το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS, www.cys.org.cy .