Ελληνικά
Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 09:27

Αφιερωμένη αυτή η εβδομάδα στην τρίτη ηλικία από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)

Αφιερωμένη αυτή η εβδομάδα στην τρίτη ηλικία από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), και άλλη μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και με αριθμούς, την προσφορά των ηλικιωμένων μας, τόσο στην οικονομία, τον παγκόσμιο πλούτο αλλά τις προοπτικές ανάπτυξης μέσα από επιχειρήσεις και υπηρεσίες που τους αφορούν.

10. Active aging

10. active aging 2