Ελληνικά
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 11:44

Σύνοδος Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312 Thermal Solar Systems & Components

Στις 17-20 Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί σε ξενοδοχείο της Λάρνακας η 20η ετήσια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312 “Thermal Solar Systems & Components”. Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες της ολομέλειας και των ομάδων εργασίας της επιτροπής.

Η CEN/TC 312 ασχολείται με θέματα που αφορούν τις εργασίες Τυποποίησης για τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Προτεραιότητα της επιτροπής αποτελεί η εκπόνηση και η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν την κατασκευή και τις εργαστηριακές δοκιμές για τους ηλιακούς θερμοσίφονες.

Παράλληλα με τις συνεδρίες της επιτροπής θα διεξαχθεί και η ετήσια συνεδρία του Solar Keymark Network, που αποτελεί το δίκτυο φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων που παρέχουν τη σχετική πιστοποίηση θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων με βάσει τα πρότυπα της επιτροπής.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) με τη φιλοξενία της CEN/TC 312, έχει την ευκαιρία να αναδείξει για άλλη μια φορά την Κύπρο στον χάρτη της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης. Στη συνάντηση η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο και μέλη της Κυπριακής Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 13 “Θερμικά Ηλιακά Συστήματα”.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν στην Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ) και το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας (Υπηρεσία Ενέργειας) για την ευγενή οικονομική στήριξη τους προς τον CYS, στην όλη προσπάθεια του για την πραγματοποίηση της φιλοξενίας.