Ελληνικά
Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 08:16

Σύνοδος Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312 Thermal Solar Systems & Components

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) φιλοξένησε στις 17-20 Οκτωβρίου 2017 σε ξενοδοχείο της Λάρνακας την 20η ετήσια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 312 “Thermal Solar Systems & Components”. Κατά τη διάρκεια της συνόδου πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες της ολομέλειας και των ομάδων εργασίας της επιτροπής.

Η CEN/TC 312 ασχολείται με θέματα που αφορούν τις εργασίες Τυποποίησης για τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Προτεραιότητα της επιτροπής αποτελεί η εκπόνηση και η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν την κατασκευή και τις εργαστηριακές δοκιμές για τους ηλιακούς θερμοσίφονες.
Στις συνεδρίες συμμετείχαν εμπειρογνώμονες εκπροσωπώντας τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης της Ελβετίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Δανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Ελλάδας η οποία διατηρεί την Γραμματεία και την Προεδρία της Επιτροπής. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και μέλη της Κυπριακής Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 13 “Θερμικά Ηλιακά Συστήματα” καθώς και ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες από το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ξεχωρίζει η αναθεώρηση που ετοιμάζει η Επιτροπή για το πρότυπο ΕΝ 12975-1 που αφορά τις γενικές απαιτήσεις για τους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες. Το αναθεωρημένο προσχέδιο του προτύπου αυτού θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πρόνοιες κυρίως των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα Δομικά Προϊόντα (CPR) και Eco-design/Energy Labeling (ErP). Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δημόσια διαβούλευση σε έξι περίπου μήνες.

 

Παράλληλα με τις συνεδρίες της επιτροπής διεξάχθηκε και η ετήσια συνεδρία του Solar Keymark Network, που αποτελεί το δίκτυο φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων που παρέχουν τη σχετική πιστοποίηση θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων με βάσει τα πρότυπα της επιτροπής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν στην Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ) και το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας (Υπηρεσία Ενέργειας) για την ευγενή οικονομική στήριξη τους προς τον CYS, στην όλη προσπάθεια του για την πραγματοποίηση της φιλοξενίας.

Banner CEN TC 312 final 80x100

 

DSCF1866