Ελληνικά
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 09:21

Nέα διάσταση στην αγορά επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και το νέο πρότυπο ISO 20700

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα με θέμα τη νέα διάσταση στην αγορά επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και το νέο πρότυπο ISO 20700. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης(CYS) και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου(Σ.Ε.Σ.Ε.Κ.). Υποστηρικτές της ημερίδας ήταν το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) και η εταιρεία InfocreditGroupLtd.

Το πρότυπο όπως διαφάνηκε και από τις παρουσιάσεις θέτει τα θεμέλια και τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση ενός έργου από την υπογραφή του συμβολαίου μέχρι την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του ISO 20700 το οποίο θα προάγει τον επαγγελματισμό στις υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην ημερίδα έγινε αναφορά και στο νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και τους ελέγχους που ασκούνται. Παράλληλα οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Σ.Ε.Κ. και του Σ.Ε.Λ.Κ. αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες, στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι καθώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε ο κλάδος νε παραμείνει πρωτοπόρος και να βοηθήσει τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι οι ακόλουθες:

Guidelines for management consultancy services

Νομοθετικό Πλαίσιο και Παροχή επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και έλεγχος

Προκλήσεις και προβλήματα στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Τρόποι εμπλοκής στις δραστηριότητες τυποποίησης