Ελληνικά
Σάββατο, 04 Νοεμβρίου 2017 09:41

Eκπαιδευτική Ημερίδα : Hλεκτρονική Τιμολόγηση - EN 16931:2017 - Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 30  Οκτωβρίου, 2017 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα,  η εκπαιδευτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – EN 16931-1: 2017 — Μέρος 1: «Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιμολογίου».
Hεκπαιδευτική ημερίδα αποτέλεσε μέρος του σημαντικού  ‘Έργου της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα (Connecting Europe Facility).

Επίτιμοι ομιλητές της ημερίδας ήταν ο κ. Andreas Caccia πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN TC 434 Electronic Invoice και ο κύριος Fred Van Blommesteinn επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του προτύπου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και άμεσα εμπλεκόμενος στην τυποποιητική εργασία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ (B2B) – ‘’Business to Business’’ και (B2G) ‘’Business to Government’’. 
Στην εν λόγω Ημερίδα οι ομιλητές παρουσίασαν και ανέπτυξαν τα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται σε τιμολόγια και αφορούν οικονομικούς κλάδους και  εφοδιάστηκες αλυσίδες (Sector section) αγοραστών και πωλητών. 
Επίσης  παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της ενότητας (
Core Section) τα οποία αναφέρονται και στην οδηγία 2014/55/ΕΕ τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ όλων των ειδών οικονομικών φορέων ανεξαρτήτως δραστηριοτήτων.
Τέλος οι ομιλητές επισημάναν πληροφορίες από την τεχνική διαμόρφωση του προτύπου στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη και άλλες υφιστάμενες εμπορικές τεχνολογίες π.χ (
UBL,CII XML) οι οποίες έχουν συσχετιστεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
Κύριος Χρηματοδότης της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
CEF (Connecting Europe Facility) τα οποία μέλη του Έργου αυτού σε τοπικό επίπεδο αποτελούνται από : Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κυπριακά Ταχυδρομεία, Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, RTD TALOS LTD, Deloitte Ltd και AC Goldman Solutions and Services Ltd.    

Παρουσίαση Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

Παρουσίαση 1 Μr Andrea Caccia

Παρουσίαση 2 Μr Andrea Caccia

Παρουσίαση 1 Dr Fred van Blommestein

Παρουσίαση 2 Dr Fred van Blommestein

Παρουσίαση 3 Dr Fred van Blommestein

Παρουσίαση 4 Dr Fred van Blommestein