Ελληνικά
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 09:56

Δημοσίευση Προτύπου CYS EN 12440:2017

Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 246 Νatural Stones ασχολείται με την εκπόνηση Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν προϊόντα Φυσικού Λίθου π.χ. την ονοματολογία των Φυσικών Λίθων και τις δοκιμές που εκτελούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των προς χρήση λίθων κτλ.

Το Νοέμβριο του 2017 δημοσιεύτηκε το πρότυπο CYS EN 12440:2017 Natural Stone Denomination criteria, το οποίο δύναται να χαρακτηριστεί ως ορόσημο για τη χώρα μας αφού στο εν λόγω πρότυπο έχουν συμπεριληφθεί και οι Φυσικοί Λίθοι της Κύπρου. Η συμπερίληψη των Φυσικών Λίθων της χώρας μας έχει επιτευχθεί μετά από επίμονες και μακροχρόνιες προσπάθειες των εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία καταλόγου με τους Φυσικούς Λίθους της χώρας μας.

pasisis πετρες 02s

Οι κρισιμότερες αποφάσεις για τη δημοσίευση του προτύπου λήφθηκαν στη συνάντηση της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN TC 246, τον Ιούνιο του 2017 στη Λευκωσία όπου μετά από εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας αποφασίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια, η άμεση δημοσίευση του προτύπου χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί η διαδικασία της Επίσημης Ψήφισης.

Το επίτευγμα αυτό για τη χώρα μας πιστώνεται στην Εθνική Αντιπρόσωπο του Οργανισμού, κα. Σάντυ Τσοπανή η οποία στήριξε επάξια τα συμφέροντα της χώρας μας στο εξωτερικό.

“Στην εν λόγω Επιτροπή έχω την τιμή να συμμετέχω από το 2011 ως ο Εθνικός Αντιπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), καθότι εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TC 05 Φυσικός Λίθος.

Η αναγκαιότητα της αντιπροσώπευσης της Κύπρου το 2011 στη συνεδρία της ολομέλειας της CEN/TC 246 από μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής για το Φυσικό Λίθο (CYS/TE 05) έγκειτο στο γεγονός ότι μετά από πολλές προσπάθειες και πιέσεις από την Εθνική Επιτροπή CYS TC 05, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 246, επιτεύχθηκε η συζήτηση του θέματος της συμπερίληψης των προϊόντων του Κυπριακού Φυσικού Λίθου στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίας της εν λόγω Επιτροπής ως ξεχωριστό θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

topic31331539419

Κύριος στόχος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας ήταν η ένταξη των Φυσικών Λίθων της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 12440: Natural Stone Denomination Criteria. Κατόπιν μεγάλων προσπαθειών τα τελευταία χρόνια, έγινε κατορθωτή η συμπερίληψη του αναθεωρημένου καταλόγου με τους Φυσικούς Λίθους της Κύπρου στο εν λόγω πρότυπο.

Με τη συμπερίληψη του καταλόγου των Φυσικών Λίθων της Κύπρου στο πρότυπο CYS EN 12440 επιτυγχάνεται η κατοχύρωση των προϊόντων του Φυσικού Λίθου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή αγορά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο φραγμούς και δυσκολίες στις εξαγωγές.

Γενικά, με τη συμμετοχή της Κύπρου στις συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 246, παρακολουθείται η πορεία που ακολουθείται στον Ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με προϊόντα Φυσικού Λίθου, γεγονός το οποίο εφοδιάζει την Εθνική Τεχνική Επιτροπή με στοιχεία και πληροφορίες για την πολιτική που πρέπει να ακολουθεί σε Εθνικό Επίπεδο. Παράλληλα, η άμεση εμπλοκή της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στις εισηγήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις συνεδρίες, ενισχύει την προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας και κατ΄επέκταση την προώθηση των Κυπριακών Φυσικών Λίθων στην Ευρώπη.”

Σάντυ Τσοπανή, Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων
Εθνική Αντιπρόσωπος CYS στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης
CEN/TC 246 Natural Stones