Ελληνικά
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 07:50

CYS ISO 37001:2018 ως Κυπριακό πλέον πρότυπο, αποτελεί άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα της Κύπρου για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Κατόπιν ευρείας επιθυμίας αρκετών φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, o Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από τις 12 Ιανουαρίου 2018 το Διεθνές πρότυπο ενάντια στην δωροδοκία έχει υιοθετηθεί ως Κυπριακό «CYS ISO 37001:2018». Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Κύπρος αποτελεί ένα από τα παραδείγματα παγκοσμίως, χώρας που υιοθέτησε ως Εθνικό, το διεθνές πρότυπο ISO 37001 .

Τα τελευταία χρόνια, η δωροδοκία βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα των σοβαρών προβλημάτων των διαφόρων κυβερνήσεων ενώ έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών νομοθεσιών, καθώς και διεθνών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Παρά τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμησή της, εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι πάνω από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο δαπανούνται σε δωροδοκίες, με καταστροφικές συνέπειες όπως η αναταραχή της πολιτικής σταθερότητας, με συνέπεια την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και της παγκόσμιας φτώχειας.

Το CYS ISO 37001, είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για έναν Οργανισμό να αναπτύξει ένα  Συστήμα Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας με σκοπό να καλλιεργήσει μία κουλτούρα εντός του οργανισμού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους θα αυξήσουν την πιθανότητα εντοπισμού της δωροδοκίας και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης εξαρχής. Τον καθιστά πιο αξιόπιστο με αποτέλεσμα να υπογράφει ευκολότερα συμφωνίες με άλλους οργανισμούς. Αυξάνει την ικανότητά του Οργανισμού να ανιχνεύει κάποια απάτη και να βελτιώνει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Στην Κύπρο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της αποστολής του για διάδοση της εφαρμογής των προτύπων στην κοινωνία, εφάρμοσε στρατηγική δράση για γνωριμία του εν λόγω προτύπου σε Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα σε ανώτατο επίπεδο. Η ανταπόκριση από τους φορείς ήταν καθολικά θετική ενώ σε μερικές περιπτώσεις εκφράστηκε η ετοιμότητα για άμεση εφαρμογή του τόσο σε Υπηρεσίες του Δημοσίου όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Παράλληλα με σκοπό τη διαφώτιση αναφορικά με το σκεπτικό εκπόνησής του, τις ανάγκες της αγοράς που έρχεται να καλύψει το πρότυπο, τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημοσίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με τίτλο “Διεθνές Πρότυπο CYSISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας Ένα Αποτελεσματικό Εργαλείο κατά της Διαφθοράς”. Η ημερίδα τέλεσε υπό την Αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης και υποστηρίχθηκε από αρκετούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, με συμμετοχή πέρα των 200 ατόμων. Κύριος ομιλητής ήταν ο κος NeillStansbury, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ISO/PC 278 « Anti-bribery management systems» η οποία εκπόνησε το εν λόγω πρότυπο.

Άλλη μια απόδειξη ότι το διεθνές πρότυπο CYSISO 37001 προβάλλει ως πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση και πρόληψη της δωροδοκίας αποτέλεσε και η συμπερίληψη του εν λόγω προτύπου στην Εθνική Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης. Η Στρατηγική στον πυλώνα της πρόληψης αναφέρει την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου CYSISO 37001 τόσο στον δημόσιο (οριζόντιο σχέδιο εφαρμογής σε Τμήματα και Υπηρεσίες) όσο και τον ιδιωτικό τομέα και την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης, στην προσπάθεια καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προμηθευτεί το εν λόγω πρότυπο μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Οργανισμού στο τηλ. 22 411 413.  

Προμηθευτείτε το πρότυπο με έκπτωση 50% μέχρι και τις 30/6/2018.

CYS ISO 37001 brochure1