Ελληνικά
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 06:08

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας CYS με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας CYS με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο μαζί με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), υπόγραψαν Πλαίσιο Συνεργασίας κατά τη διάρκεια της Μηνιαίας Συνάντησης Μελών, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, 2018 στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό.

Στην σύντομη τελετή που πραγματοποιήθηκε, το σύμφωνο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Θέμη Παπαδόπουλο και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, κα. Κικούλα Κότσαπα.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας έχει ως στόχο την εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, με την αξιοποίηση κοινών γνώσεων και εμπειριών και αμφίδρομης πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της τυποποίησης και ποιότητας γενικότερα.