Ελληνικά
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 08:11

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού - 1η Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού η 1η Ιουνίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας για την ασφάλεια τους. Στόχος η πρόληψη και η σωστή διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών, ή και να στοιχίσουν ακόμη και την ίδια τη ζωή τους.
 AENOR STANDARDS AND CHILD FINAL 2015
Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του πιο πάνω στόχου, αφού πλειάδα Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης δραστηριοποιούνται στον τομέα εκπόνησης προτύπων παιδικών ειδών, επίπλων, παιχνιδιών, εξοπλισμού παιχνιδότοπων και ψυχαγωγίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω τεχνικές επιτροπές:
• CEN TC 52 Ασφάλεια Παιχνιδιών
• CENTC 136 Αθλητικός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Παιχνιδότοπων και άλλωνΨυχαγωγικών Δραστηριοτήτων
• CEN TC 207 Έπιπλα
• CENTC 252 Είδη Παιδικής Χρήσης και Φροντίδας
• CENTC 364 Παιδικά Υπερυψωμένα Καθίσματα
• CEN TC 308 Προϊόντα Προστασίας Παιδιών
Τα πρότυπα αυτά περιέχουν απαιτήσεις για την κατασκευή, τον έλεγχο, την απόδοση και τη λειτουργία τους, ενώ προνοούν όπου χρειάζεται για την απαιτούμενη σήμανση και τις σχετικές οδηγίες χρήσης. Επιπλέον πολλά από τα πιο πάνω πρότυπα είναι εναρμονισμένα ή σχετίζονται με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.