Ελληνικά
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 11:11

Μεταβατική διαδικασία Έκδοσης Άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης (ΕΕΚ) από τον CYS.

ΕΕΚ

Υπενθυμίζουμε όλους τους εγκαταστάτες που είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας και ταυτότητα αδειούχου μελετητή / εγκαταστάτη / συντηρητή ΔΟΙ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΤΗΚ, ότι θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, να εγγραφούν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS ακολουθώντας τη διαδικασία προσωρινής έκδοσης άδειας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης η οποία καθορίζεται από τον CYS (τέλος εγγραφής 30.00 ευρώ).

Όσοι εγκαταστάτες εγγραφούν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS μετά τις 30 Ιουνίου 2018, θα καταβάλουν τριπλάσιο τέλος εγγραφής (90.00 ευρώ).

Οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ και οι προσωρινές άδειες που θα εκδοθούν από τον CYS θα έχουν παράλληλη ισχύ μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2018.  Μετά την ημερομηνία αυτή, οι άδειες που είχαν εκδοθεί από την ΑΤΗΚ θα σταματήσουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.