Ελληνικά
Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 11:27

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Β' Εξαμήνου 2018

Έχοντας υπόψιν το 3ετές Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του CYS 2017-2019 και ειδικά τον Στρατηγικό Στόχο 3: Συνεχής Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Διαδικασιών Λειτουργίας του Οργανισμού και Οικονομική Ανάπτυξη του, ο CYSπρογραμματίζει τις δραστηριότητες του ΚΕΚ.

Η θεματολογία η οποία αναπτύσσει κατά την εν λόγω περίοδο πηγάζει κατά κύριο λόγο από τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης αλλά και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στα θέματα τυποποίησης, πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου.

Νέες θεματολογίες μπορεί να περιστρέφονται γύρω από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Διοίκηση, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια Πληροφοριών, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ενεργειακή Υποδομή, Αειφόρος Ανάπτυξης, Διαχείριση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κ.α.

Τα πιο πάνω προγραμματίζονται ανά έτος σύμφωνα με τους 2 εξάμηνους κύκλους υποβολής προγραμμάτων Πολύ – επιχειρησιακών Συνήθη στην ΑνΑΔ και αναλόγως έγκρισης τους, υλοποιούνται μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζει τόσο το ΚΕΚ όσο και ο Οργανισμός γενικότερα.

Πατήστε εδώ και βρείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Β' Εξαμήνου 2018.