Ελληνικά
Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 06:51

Αντιπροσώπευση της Κύπρου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC

Πολύ παραγωγική κρίνεται η συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), του Εθνικού φορέα Τυποποίησης της Κύπρου, στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC στους οποίους είναι πλήρες κι ενεργό μέλος. Η Συνέλευση φιλοξενήθηκε στο Bled της Σλοβενίας από τον Σλοβένικο Οργανισμό Τυποποίησης (SIST) στις 20-21/6/2018 και τον CYS αντιπροσώπευσαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κικούλα Κότσαπα ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας και ο Διευθυντής Τυποποίησης, Πάμπος Καμμάς.

Η Συνέλευση, πέραν των οικονομικών, της εκλογής αξιωματούχων και των πεπραγμένων, συζήτησε σημαντικά θέματα πολιτικής, στρατηγικής και διεθνών σχέσεων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την προσπάθεια επικράτησής τους στην διεθνή αγορά παράλληλα με την διαρκή εφαρμογή τους στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων και προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η θεματολογία ήταν ευρεία και κάποια από τα ζητήματα που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, θεωρούνται ουσιώδη για την παραπέρα πορεία της προσφοράς των δύο Οργανισμών στην περαιτέρω ενοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Για παράδειγμα θέματα όπως η ενοποίηση των συστημάτων ΙΤ μεταξύ ISO-IEC-CEN-CENELEC για να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα, Industry Advisory Forum (IAF) που πρόκειται να συσταθεί και η σημασία του στην ουσιαστική σύσφιξη των σχέσεων των Οργανώσεων με τη Βιομηχανία, Digital Transformation, Standards Development, Engagement with European institutions, Engagement with European Partners, Technical harmonization to foster market access, Stakeholders engagement and education on European standardization κ.α. επικράτησαν στις συζητήσεις και στις παρουσιάσεις που έγιναν για λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο CYS, με την παρουσία του συνέβαλε στην δημιουργική ανάδειξη των θέσεων του ως ένας μικρός μεν Οργανισμός σε μια περιορισμένου μεγέθους χώρα και λιγοστούς πόρους, αλλά με υψηλού επιπέδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό δυναμικό οι οποίοι ως εξωτερικοί συνεργάτες του CYS προσφέρουν μέσα από τις γνώσεις τους προσθέτοντας το δικό τους λιθαράκι στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Με την ευκαιρία της παρουσίας πολλών Εθνικών Αντιπροσωπειών στη Συνέλευση, ο CYS είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να προωθήσει περαιτέρω τις διμερείς του σχέσεις με πολλές χώρες και άλλους συνδεδεμένους Οργανισμούς.
Ο CYS αποδίδει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή διάσταση της αποστολής του και στελέχη του δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση υποστηρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής οικονομίας και βιομηχανίας σε πολλά Ευρωπαϊκά Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές.