Ελληνικά
Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 07:54

Ετήσια Έκθεση CYS 2017

Annual Report 2017

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης σας ενημερώνει ότι η Ετήσια Έκθεση για το 2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cys.org.cy και μπορείτε να τη διαβάσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://goo.gl/Rx3ZVT

Στην έκθεση αποτυπώνονται τα γεγονότα σταθμοί της χρονιάς που πέρασε, καθώς και μια σύνοψη των δράσεων που υλοποίησε κατά το 2017 η Διεύθυνση και το προσωπικό του CYS, στο πλαίσιο της αποστολής του και των συμβατικών υποχρεώσεών του ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου και ως πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.