Ελληνικά
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 05:52

Φιλοξενία της Ομάδας Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για θέματα Προσβάσιμου Τουρισμού, στην Κύπρο

Η Ομάδα Εργασίας της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 228 /WG 14: Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες: Προσβάσιμος Τουρισμός, μετά από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), θα συνεδριάσει στην Κύπρο μεταξύ 25/10/2018 και 26/10/2018, στη Λεμεσό.

 Η ΙSO/TC 228 ασχολείται με την εκπόνηση προτύπων στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών. Η Ομάδα Εργασίας 14: AccessibleTourism, έχει ως σκοπό την εκπόνηση προτύπων στον τομέα του προσβάσιμου τουρισμού με σκοπό την προβολή κατευθυντήριων οδηγιών και εισηγήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλή παραμονή των τουριστών με αναπηρίες σε ένα περιβάλλον προσιτό και προσβάσιμο.

index

Η Κύπρος αποτελεί Πλήρες Μέλος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας (Accessible Tourism) από το 2016 και συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της στις εργασίες της, με κύριο στόχο την στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του Τουρισμού και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προτύπων στην τουριστική βιομηχανία.

Χορηγός της Φιλοξενίας είναι η εταιρεία 1000 Miles First Step, κυπριακό ταξιδιωτικό πρακτορείο που ειδικεύεται στον εκπαιδευτικό τουρισμό, στον προσβάσιμο τουρισμό και στον εξειδικευμένο τουρισμό.

Με βάση την αρχαία κινεζική παροιμία, «ένα ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με ένα μόνο βήμα», το 1000 Miles First Step προσπαθεί να προσφέρει ένα αξέχαστο ταξίδι που συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική της μάθησης με ταξίδια και διασκέδαση.

 

1       2