Ελληνικά
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 06:15

Φιλοξενία της 3ης Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 453 Dietary supplements and sports food free of doping substances

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA), μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, φιλοξένησαν από κοινού , στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2018 σε ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας, την 3η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 453 “Dietary supplements and sports food free of doping substances”.

Η τεχνική επιτροπή δημιουργήθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης του Ντόπινγκ στον αθλητισμό. Στο παρόν στάδιο η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης Ευρωπαϊκού προτύπου με τίτλο “Doping prevention in sportFood supplements and sports food free of doping substancesGood development and manufacturing practices”, το οποίο θα αφορά στα συμπληρώματα διατροφής και τρόφιμα που προορίζονται για αθλητές και στις καλές πρακτικές ανάπτυξης και παραγωγής τους, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και τη διασφάλιση ότι αυτά δεν περιέχουν απαγορευμένες ουσίες. Το εν λόγω Ευρωπαϊκό πρότυπο αναμένεται να περιέχει απαιτήσεις για την επιλογή προμηθευτών και πρώτων υλών, την ιχνηλασιμότητα, την πρόληψη επιμόλυνσης κλπ.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της επιτροπής αυτής από την έναρξη των εργασιών της, με εθνικό αντιπρόσωπο τον Δρ Μιχάλη Πέτρου, Πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Όπως δήλωσε ο Δρ Πέτρου: Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ, ως η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Κύπρο, αναγνώρισε αμέσως τη σημασία που θα έχει η δημιουργία και εφαρμογή ενός προτύπου που θα μειώνει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τον κίνδυνο ντόπινγκ από συμπληρώματα διατροφής επιμολυσμένα με απαγορευμένες ουσίες. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, συμμετέχουμε στις εργασίες της Επιτροπής και τη στηρίζουμε με την εμπειρογνωμοσύνη μας. Η δράση μας αυτή εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική της Αρχής για την προστασία των αθλητών από τους κινδύνους από επιμολυσμένα συμπληρώματα διατροφής, η οποία περιλαμβάνει επίσης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης τους».

Κατά τη διήμερη γενική συνέλευση διασαφηνίστηκε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου και συζητήθηκαν τα σχόλια που λήφθηκαν από χώρες μέλη της επιτροπής στο πρώτο προσχέδιο που είχε ετοιμαστεί.

Χορηγός της φιλοξενίας της επιτροπής ήταν η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA).

 

Photo