Ελληνικά
Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 05:50

Φιλοξενία Ευρωπαϊκής Επιτροπής CENTC 434 ‘’Electronic Invoicing’’ στην Κύπρο

IMG 20181018 WA0007

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της χώρας μας, είχε την τιμή να φιλοξενήσει στη Αγία Νάπα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή CENTC 434 ‘’Electronic Invoicing’’ . Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε για 2 ημέρες στην Αγία Νάπα όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων εθνικών οργανισμών τυποποίησης καθώς επίσης και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών εμπλεκόμενων φορέων.

Σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έλαβε την απόφαση πολιτικής για προώθηση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα με πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  2014/55/ΕΕ καθώς και τα τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου.

 

Κατά τη διάρκεια τα συνάντησης συζητήθηκαν τα νέα προσχέδια προτύπων τα οποία θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες μητρώου και τα οποία θα δημοσιευτούν σύντομα σε όλους τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης  για την διαδικασία της δημόσιας κρίσης. 
Επίσης συζητήθηκε το θέμα του ‘’
Sponsored Access’’ στο οποίο η CEN θα δίνει την πλήρη εξουσιοδότηση σε όλα τα μέλη της CEN να προμηθεύουν δωρεάν τα πρότυπα EN 16931-1 και  CEN/TS 16931-2  

Χορηγοί της φιλοξενίας της επιτροπής ήταν η εταιρεία ΒοοmertelLtdτα Κυπριακά Ταχυδρομεία Κύπρου.