Ελληνικά
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 09:39

Η Κύπρος Εκλέγηκε στο Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)

Πραγματοποιήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, 2018 στις Βρυξέλλες, οι Γενικές Συνελεύσεις των 2 κυριότερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC, πλήρες μέλος των οποίων είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Τα θέματα που κυριάρχησαν, πρόσθετα από τους προϋπολογισμούς του 2019 και την αξιολόγηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών του 2018, ήταν το BREXIT και η μελλοντική συμμετοχή του BSI στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, οι Στρατηγικοί στόχοι πέραν του 2020, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το σύστημα με τα εναρμονισμένα πρότυπα (NewLegalFramework) και άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τις δύο Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της Τυποποίησης. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της CENELEC, πληρώθηκε μία θέση στο Διοικητικό της Συμβούλιο για τη διετία 2019-2020, στην οποία εκλέγηκε ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κ. Πάμπος Καμμάς, Διευθυντής Τυποποίησης του CYS. 

 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις Γενικές Συνελεύσεις των CEN & CENELEC

 

 

ΕΚΛΟΓΗ CYS ΣΤΟ ΔΣ CENELEC 2019 2020 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 23112018

 

PHOTO CEN CENELEC ΓΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 23ΝΟΒ2018