Ελληνικά
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 10:24

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CEN TC 346

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο της πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών (TC) από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO), έχει φιλοξενήσει στις 5 και 6 Mαρτίου, 2019 τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CENTC 346 ConservationofCulturalHeritage.Η συνάντηση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τoεργαστήριο DigitalHeritageResearchLabτου Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Την κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελούσαν η Λειτουργός Τυποποίησης του CYS, Άννα Διονυσίου ,ο Δρ. Ιωάννης Ιωάννου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, το οποίο αποτελεί την παγκόσμια Έδρα UNESCO  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία (UNESCO Chair on DigitalHeritage) αλλά και την μοναδικήΈδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EUERAChair) στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός.

H Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage έχει ως αποστολή της την εκπόνηση προτύπων τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, σκοπός της επιτροπής είναι η εκπόνηση προτύπων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομίας.

H συνάντηση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και ορόσημο της συνάντησης αποτέλεσε η πρόταση της κυπριακής αντιπροσωπείας για πιθανή δημιουργία ομάδας εργασίας εσωτερικά της επιτροπής με σκοπό την εκπόνηση προτύπων με θέμα την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πρόταση της Κυπριακής αντιπροσωπείας θα τεκμηριωθεί σε βάθος τους προσεχείς μήνες και η ολομέλεια της επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση για την δημιουργία της ομάδας εργασίας.

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ CEN TC 346 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ -ΜΑΡΤΙΟΣ 2019-TEΠΑΚ