Ελληνικά
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 04:42

Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων CYS

online classroom learning 400 clr 4549

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί για κάθε άνθρωπο μια σταθερά η οποία θα του εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζει και εργάζεται.

Έχοντας ως οδηγό τη 10 χρονη εμπειρία και παρουσία του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για εξειδίκευση, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνής Οργανισμοί Τυποποίησης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα τυποποίησης, πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου.

Επιπρόσθετα νέες θεματολογίες μπορεί να περιστρέφονται γύρω από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Διοίκηση, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια Πληροφοριών, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ενεργειακή Υποδομή, Αειφόρος Ανάπτυξης, Διαχείριση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κ.α.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για το εξάμηνο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019.