Ελληνικά

 

Με περισσότερες από επτά χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες σε όλο τον κόσμο, δεν είναι περίεργο ότι η γνώση μιας νέας γλώσσας, πέραν της μητρικής, αποτελεί πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η εκμάθηση ωστόσο μιας ξένης γλώσσας απαιτεί πολλές εκατοντάδες ώρες μελέτης, οπότε είναι λογικό ο ενδιαφερόμενος να ψάχνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή πάροχο υπηρεσιών που είναι αξιόπιστο και παρέχει ποιότητα μάθησης. Το Διεθνές Πρότυπο για τις υπηρεσίες εκμάθησης γλωσσών, ISO 29991, μόλις εκπονήθηκε για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Το ISO 29991, Υπηρεσίες Εκμάθησης Γλωσσών – Απαιτήσεις, θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αξιοπιστίας τους και στην προστασία των καταναλωτών από μη επαρκείς υπηρεσίες. Το εν λόγω πρότυπο ετοιμάστηκε με σκοπό να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για καλύτερα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, προγράμματα σπουδών και μεγαλύτερη εστίαση στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων.

Ο Cheng Yonghong, Συντονιστής της ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων που ανέπτυξαν το πρότυπο, είπε ότι το επίπεδο ποιότητας δύναται να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κέντρων μάθησης, όπως και οι εθνικοί κανονισμοί που διέπουν την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών, καθιστώντας έτσι το διεθνές πρότυπο ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση και την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συνέχισε αναφέροντας ότι «Το ISO 29991 συγκεντρώνει τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη από τους διάφορους κλάδους που εμπλέκονται στην εκμάθηση γλωσσών, όπως ο εκπαιδευτικός τομέας, η τεχνολογία, η γλωσσολογία, η διασφάλιση της ποιότητας και η τυποποίηση».

Το γεγονός ότι εμπλέκονται διάφοροι κλάδοι στην εκμάθηση γλωσσών διασφαλίζει ότι τα κέντρα μάθησης παρέχουν μια υπηρεσία που είναι αποτελεσματική και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, εμπνέοντας περισσότερη εμπιστοσύνη στην αγορά και παρέχοντας μια στέρεη βάση πάνω στην οποία η ποιοτική μάθηση μπορεί να αναπτυχθεί».

 Το ISO 29991 αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 232, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Μάθησης, της οποίας τη γραμματεία κατέχει ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης (DIN).

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου. Ως πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες τυποποίησης και συγκεκριμένα στις τεχνικές επιτροπές όπου εκπονούνται τα Διεθνή Πρότυπα. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις Τεχνικές Επιτροπές από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εάν επιθυμείτε συμμετοχή στην εν λόγω τεχνική επιτροπή παρακαλώ επικοινωνήστε με τον CYS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το πρότυπο επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

Πηγή: ISO

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)