Ελληνικά

 της Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης

O αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη και αναζητούν υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ορισμένοι από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι οι ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουν ορισμένες χώρες, η μη διαθεσιμότητα της θεραπείας στις χώρες προέλευσης των ατόμων και η επιθυμία των ιατρικών τουριστών να αποφύγουν τις μεγάλες λίστες αναμονής. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση για ιατρικό τουρισμό, κερδίζει έδαφος λόγω της ευκολίας που προσφέρουν στην εποχή μας τα ταξίδια διεθνώς, καθώς και λόγω της τεχνολογικής προόδου και των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι θεραπείες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν καλλυντική χειρουργική, οδοντιατρική, χειρουργική επέμβαση λέιζερ για τα μάτια, χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, ογκολογική και καρδιακή χειρουργική επέμβαση.

Είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην αλυσίδα του ιατρικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης όπως κλινικές και νοσοκομεία, επαγγελματίες υγείας (π.χ. γιατροί) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ασφαλιστικές εταιρείες και προξενεία.

Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η απλοποίηση των διοικητικών καθηκόντων, η προσαρμογή των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης, η περίθαλψη μετά τη θεραπεία και ο συντονισμός των ταξιδιωτικών ρυθμίσεων. Αυτά ενδέχεται να δημιουργήσουν ορισμένες δυσκολίες για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την ικανοποίηση των προσδοκιών των ιατρικών τουριστών.

Συνεπώς, έχοντας αυτά κατά νου, ήταν προφανής η ανάγκη να καθοριστούν, σε διεθνές επίπεδο, οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των ιατρικών τουριστών. Το πρότυπο ISO 22525 έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και καθορίζει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις για τους διαμεσολαβητές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στον ιατρικό τουρισμό.

Το πρότυπο θέτει τα απαραίτητα κριτήρια με σκοπό να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τουρίστες που ταξιδεύουν για ιατρικούς λόγους ως πρωταρχικό κίνητρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ISO 22525 δεν καλύπτει τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα ιατρικά ιαματικά λουτρά ή τα ιαματικά λουτρά ευεξίας.

Η παγκόσμια αγορά ιατρικού τουρισμού βρίσκεται σε άνοδο εδώ και αρκετά χρόνια και το νέο διεθνές πρότυπο έρχεται να θέσεις τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες θα προσφέρουν ποιοτικό αποτέλεσμα στους ιατρικούς τουρίστες. Μέχρι σήμερα, για να έχουν πρόσβαση σε μια ιατρική διαδικασία στο εξωτερικό, οι ασθενείς μπορούν να αναζητήσουν διαδικτυακά ιδιωτικά νοσοκομεία, χειρουργούς, γιατρούς, θεραπείες και διαδικασίες αποκατάστασης χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτούν ταξιδιωτικά γραφεία ή τοπικούς γιατρούς. Το ISO 22525 αναγνωρίζει τους κινδύνους με αυτή την προσέγγιση και στοχεύει στην κάλυψη ιατρικών διαδικασιών βέλτιστης πρακτικής, διαχείρισης κλινικών κινδύνων, ασφάλειας και βελτιωμένων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς αυτούς, προσδοκώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ιατρικών τουριστών.

Το εν λόγω πρότυπο εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας 2, (WG 2) της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 228 η οποία ασχολείται με τον τουρισμό και τις συναφείς υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν το πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

Πηγή: ISO