Ελληνικά

* της Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργού Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Τα διεθνή πρότυπα ISO βοηθούν στην ανάπτυξη του τουρισμού και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του φετινού θέματος «Τουρισμός και Απασχόληση: ένα καλύτερο μέλλον για όλους»

Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς στον κόσμο, ο τουρισμός είναι επίσης ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την απασχόληση, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Η ανάπτυξη του τουρισμού συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Αποτελεί επίσης βασική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλά από τα πρότυπα ISO συμβάλλουν στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

 Η NataliaOrtizdeZáech, Πρόεδρος της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 228: Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες, δήλωσε ότι ο ISO εκπονεί πρότυπα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού.

Το πρότυπο ISO 24802, Υπηρεσίες Καταδύσεων Αναψυχής — Απαιτήσεις για την εκπαίδευση εκπαιδευτών scuba και το πρότυπο ISO 13970, Υπηρεσίες Καταδύσεων Αναψυχής — Απαιτήσεις για την εκπαίδευση οδηγών αναψυχής, είναι ευρέως αποδεκτά πρότυπα τα οποία παρέχουν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ISO/TR 21102, Τουρισμός Περιπέτειας— Οι Ηγέτες — Δεξιότητες Προσωπικού, μια τεχνική προδιαγραφή η οποία αναλύει τα απαραίτητα προσόντα τα οποία η αγορά θεωρεί ως απαιτούμενα και παρέχει στους εργοδότες ένα διεθνώς συμφωνημένο σημείο αναφοράς και στους εργαζομένους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η βιωσιμότητα και η ασφάλεια είναι επίσης διαβατήρια για την επιτυχία της βιομηχανίας, δήλωσε, εξασφαλίζοντας ελκυστικότερες προσφορές για τουρίστες και δημιουργώντας έτσι περισσότερες θέσεις εργασίας.

Στη συνέχεια, καταγράφονται Διεθνή πρότυπα τα οποία καταπιάνονται με σημαντικά θέματα όπως: τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και του επαγγελματισμού στις τουριστικές δραστηριότητες, την ενστάλαξη εμπιστοσύνης στους ταξιδιώτες και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τουριστικές υπηρεσίες.

Το πρότυπο ISO 21101, για τον Τουρισμό Περιπέτειας – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας – Απαιτήσεις, δίνει στους παρόχους δραστηριοτήτων περιπέτειας τουρισμού, τρόπους για να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας. Επιτρέπει στον φορέα παροχής του τουρισμού περιπέτειας να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε θέματα ασφάλειας, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συμμετεχόντων και στην ασφάλεια του προσωπικού και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ISO 20611, Τουρισμός Περιπέτειας — Ορθές Πρακτικές για τη Βιωσιμότητα — Απαιτήσεις και Συστάσεις, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί τουρισμού περιπέτειας μπορούν να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο και να προωθήσουν τις πρακτικές που ευνοούν τόσο τους συμμετέχοντες όσο και τις τοπικές κοινότητες. Για παράδειγμα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορεί να διατηρηθεί με προσεκτικό σχεδιασμό και αξιολόγηση του κινδύνου, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς για τα απόβλητα και τις περιοχές με ευάλωτα οικοσυστήματα.

Το πρότυπο ISO 21401, Υπηρεσίες Τουρισμού και Συναφείς Υπηρεσίες — Σύστημα Διαχείρισης της βιωσιμότητας για τα Καταλύματα — Απαιτήσεις, βοηθά τον κλάδο της φιλοξενίας τουριστών να μειώσει τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον και συνεισφέρει θετικά στις τοπικές οικονομίες.

Επιπλέον, το υπό εκπόνηση Διεθνές Πρότυπο ISO 22525, Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες — Ιατρικός Τουρισμός — Απαιτήσεις Παροχής Υπηρεσιών, θα βοηθήσει τους παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού, να παρέχουν το επίπεδο ποιότητας που αναμένουν οι ασθενείς.

Τα Διεθνή πρότυπα για τον τουρισμό εκπονούνται από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης (ISO/TC 228). Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια ετήσια εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Ο UNWTO συμμετέχει, μέσω τεχνικών εμπειρογνωμόνων του, στις Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές (ISO/TCs), οι οποίες αναπτύσσουν πρότυπα για τον τουρισμό.

 Πηγή: ISO

 

download 1    DIVING   unnamed