Ελληνικά

 της Άννας Διονυσίου*

Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε όλους μας να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η ανθρωπότητα αναγκάζεται να αλλάξει ρυθμούς ζωής. Ως επακόλουθο της πανδημίας, η απομόνωση στο σπίτι είναι συχνό φαινόμενο και εισβάλλει για τα καλά στην ζωή μας. Η νέα πραγματικότητα έχει αυξήσει τις απαιτήσεις έτσι ώστε οι εσωτερικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι να παρέχουν ασφάλεια στην χρήση και να είναι προσβάσιμοι και φιλικοί προς το περιβάλλον. Δυστυχώς η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη για όλους και σίγουρα η καταγραφή και μελέτη σημερινών δεδομένων θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αφού η απομόνωση στα σπίτια ήταν καθοριστική για την πρόληψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων.


Η τεχνική έκθεση ISO/TR 22845:2020, Resilience of buildings and civil engineering works αποτελεί μια εναλλακτική μορφή πρότυπου και είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, διότι παρέχει έναν δείκτη τυπικών υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με τις έννοιες, τον κίνδυνο καταστροφών και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την ανθεκτικότητα των κτιρίων και των έργων πολιτικής μηχανικής.


Στα σκαριά βρίσκεται και η εκπόνηση ακόμη μιας σχετικής τεχνικής έκθεσης με σκοπό να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτιρίων και την μείωση κίνδυνων εν καιρώ πανδημίας και έτσι να αποτελέσει εργαλείο για μελλοντική ανάπτυξη προτύπων. Πιο συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την εκπόνηση της διεθνούς τεχνικής έκθεσης , Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information.


Η εν λόγω έκθεση θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικές με τα κτίρια από πολλαπλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ανά το παγκόσμιο, θα περιλαμβάνει επίσης την καταγραφή και τη διερεύνηση τυπικών περιπτώσεων, μέτρων έκτακτης ανάγκης και κατευθυντήριων γραμμών, με σκοπό τη βελτίωση του ρόλου των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους σε σχέση με τα πρότυπα και πλαίσια που εκδίδονται από τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια ή και μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, θα καταγράφουν από την μια πλευρά αρνητικές πτυχές που έχουν διαφανεί για διάφορους τύπους κτιρίων που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά εν καιρώ πανδημίας και από την άλλη θα καταγράφουν οι θετικές πτυχές που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, στην μείωση της εξάπλωσης του ιού.


Τον τελευταίο χρόνο, οι κυβερνήσεις προχωρούν με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών έκτακτης ανάγκης χωρίς δυστυχώς όλες αυτές να αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Η τεχνική έκθεση θα παρέχει πληροφορίες για οδηγίες που έχει διαφανεί σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα τους ενώ παράλληλα θα μελετηθούν περαιτέρω με σκοπό τη βελτίωσή τους. Επιπρόσθετα, θα παρέχει πληροφορίες για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελεσματικά μέτρα που έχουν παρθεί αλλά και τις πληροφορίες για ενέργειες που αποδείχθηκαν μη αποτελεσματικές.


Τέλος η έκθεση θα περιλαμβάνει, προβληματισμούς και έρευνες έτσι ώστε να διαφανεί πως η κατασκευή ενός κτιρίου επηρεάζει την εξάπλωση του ιού, με σκοπό να πραγματοποιηθούν αλλαγές που θα επιτρέπουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις να αποτρέπουν την εξάπλωση του ιού.


Η υγεία και η ασφάλεια, το περιβάλλον και η άνεση είναι οι τρεις κύριες πτυχές των κτιρίων που έχουν δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ως εκ τούτου αναμένεται να υποστούν σημαντικές μετατροπές προς τη βιωσιμότητα. Τα κτίρια θα πρέπει να παρέχουν προστατευτικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους ενοίκους τους, όπως την εφαρμογή νέων τεχνολογιών την μείωση της πιθανότητας μόλυνσης και την ανάπτυξη πράσινων χώρων που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.


Είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε σήμερα και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησής (ISO) έχει ήδη αρχίσει. Είναι ευθύνη μας προς τις επόμενες γενιές. Οι εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί αλλά και αυτές που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για ανάπτυξη μελλοντικών προτύπων . Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές και επιβάλλεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τους χώρους διαβίωσης μας και να επαναξιολογήσουμε τις απαιτήσεις βιωσιμότητας των κτιρίων.


Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.


*Η Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).