Ελληνικά

 *της Μαριλένας Νικολάου

O Ιατρικός Τουρισμός επανέρχεται! Τα ταξίδια για λόγους υγειονομικής περίθαλψης ήταν μια αυξανόμενη τάση μέχρι τον ερχομό της πανδημίας COVID-19, η οποία προσγείωσε αεροπλάνα και έκλεισε σύνορα, σταματώντας τα ταξίδια εντελώς. Τώρα, καθώς τα σύνορα ανοίγουν και πάλι, η βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού προσβλέπει για άλλη μια φορά στην ανάπτυξη. Ωστόσο, κάθε είδους παρέμβαση συνεπάγεται κινδύνους, οπότε πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον πάροχο προτού συμφωνήσουμε να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας; Το πρώτο διεθνές πρότυπο για τις απαιτήσεις υπηρεσιών έχει δημοσιευθεί για να βοηθήσει τους ασθενείς να επιλέξουν με αυτοπεποίθηση και κατ’ επέκταση να υποστηρίξει την ασφαλή και υγιή ανάπτυξή του ιατρικού τουρισμού.

Είτε πρόκειται για αντικαταστάσεις γόνατος είτε για χειρουργικές επεμβάσεις αισθητικής, χιλιάδες ασθενείς αναζητούν θεραπεία σε άλλη χώρα κάθε χρόνο, καθώς η πρόσβαση σε ταχύτερες θεραπείες χαμηλότερου κόστους, η φήμη των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η διαθεσιμότητα τεχνολογιών και εξοπλισμού εξακολουθεί να είναι ελκυστική επιλογή για πολλούς.

Έχοντας επίγνωση του διλήμματος που πολλοί ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίσουν στην επιλογή ενός αξιόπιστου παρόχου, και την ανάγκη για συνέπεια και εμπιστοσύνη στη βιομηχανία, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει δημοσιεύσει παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις απαιτήσεις υπηρεσιών τέτοιου είδους. Το πρότυπο ISO 22525: Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες — Ιατρικός τουρισμός — Απαιτήσεις υπηρεσιών, καθορίζει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις που πρέπει να παρέχονται από τους διαμεσολαβητές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στον ιατρικό τουρισμό. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων ταξιδεύουν για ιατρικούς λόγους.

Η Mónica Figuerola Martín, Συντονίστρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ανέπτυξε το πρότυπο, δήλωσε ότι «η πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερες λίστες αναμονής για μη επείγουσες διαδικασίες, κατάσταση η οποία αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού τώρα που ανοίγουν τα σύνορα».

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και ορισμένες χώρες εξακολουθούν να μην διαθέτουν τους πλήρεις πόρους υγειονομικής περίθαλψης που είχαν στο παρελθόν, οδηγώντας πολύ περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν θεραπεία αλλού», πρόσθεσε.

«Η περίοδος αυτή κατέδειξε επίσης σε πολλούς από εμάς πόσο σημαντική είναι πραγματικά η υγεία μας, με αποτέλεσμα σήμερα να ζητούνται ακόμη υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας από ποτέ άλλοτε. Το πρότυπο αυτό δεν αποσκοπεί μόνο στην καθοδήγηση των καταναλωτών, αλλά και στην παροχή βοήθειας στους παρόχους υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εμπειρία και φροντίδα.»

 Το πρότυπο καλύπτει το σύνολο της εμπειρίας του ασθενούς, από τις προ-ιατρικές διαδικασίες έως την επιστροφή στο σπίτι και την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παραγόντων κινδύνου, της ασφάλειας και της προστασίας, των πληροφοριών και της επικοινωνίας, τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και πολλά άλλα.

Το ISO 22525 αναπτύχθηκε από τη διεθνή τεχνική επιτροπή ISO/TC 228, Υπηρεσίες Τουρισμού και Συναφείς Υπηρεσίες, της οποίας τη γραμματεία έχει ο Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή και να προμηθευτούν τα πρότυπα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση.

Πηγή: ISO

H κα Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης και Υπηρεσιών στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).