Ελληνικά

της Μαρίας Θεοφάνους*

Είναι πλέον παραδεκτό από όλους, ότι λόγω των συνεχών κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, το μέλλον είναι γεμάτο αβεβαιότητα. Το ψηφιακό τοπίο παραμένει νεφελώδες λόγω των συνεχών προκλήσεων ειδικότερα στον  κλάδο της επικοινωνίας.

Στις μέρες μας, το κοινό βρίσκεται διαρκώς ενημερωμένο και απαιτεί ειλικρίνεια και πρωτοτυπία. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), θέλοντας να συμβαδίζει πάντα με την ποιότητα και την ικανοποίηση των καταναλωτών, έχει εκδώσει το διεθνές πρότυπο «ISO 22329, Ασφάλεια και ανθεκτικότητα — Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης — Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Το νέο αυτό πρότυπο παρέχει καθοδήγηση αναφορικά με το σωστό τρόπο για να κρατείται το κοινό ενήμερο σε περιόδους κρίσης και έκτακτων αναγκών. Για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια πολύτιμη δίοδο για να προσεγγίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν σημασία για αυτούς. Η ταχύτητα με την οποία μπορούν να διατίθενται πληροφορίες αποδεικνύει επίσης ότι οι κοινωνικές πλατφόρμες αποτελούν ένα σημαντικό τρόπο ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  Τα κοινωνικά δίκτυα και οι αναπτυσσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες διαμορφώνουν τα πράγματα και υιοθετούν νέα δεδομένα στη ζωή. Η πληθώρα μηνυμάτων που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, εντείνει την ανάγκη για δημιουργία περιεχομένου που να ξεχωρίζει και να είναι αξιόλογο, ελκυστικό και ενδιαφέρον.

Για να καλύψει αυτή την ανάγκη ο ISO εκπόνησε το πρότυπο ISO 22329, και πορεύεται συνοδοιπόρος  πλάι στους καταναλωτές, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή και  να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις δυναμικές απαιτήσεις που πρέπει να φέρουν εις πέρας σε δύσκολες καταστάσεις.

Επίσης  αποτελεί γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πρώτο μέρος που πολλοί άνθρωποι προστρέχουν όταν χρειάζονται πληροφορίες. Σε μια κρίση, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι ορθές.  Δυστυχώς, η λανθασμένη ή ανακριβής πληροφορία  δύναται να εξαπλωθεί εξίσου γρήγορα, αποφέροντας δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Ειδικότερα οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρούν με το κοινό τους. Διαχρονικός στόχος σε περιόδους κρίσης απαιτεί η αποτελεσματική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η ορθολογική καθοδήγηση τους.  Το νέο διεθνές πρότυπο«ISO 22329, Ασφάλεια και ανθεκτικότητα — Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης — Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο προς χρήση, είναι εδώ για να δώσει λύσεις.

Επιπρόσθετα, εκτός από την παροχή καθοδήγησης, το νέο πρότυπο βοηθά τους οργανισμούς και το κοινό να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και να αλληλοεπιδρούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα συμβάν. Καλύπτει επίσης τους τρόπους με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να στηρίξουν το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μελετήσετε περαιτέρω το πρότυπο ISO 22329 καθώς και για περισσότερες πληροφορίες ή για να το προμηθευτείτε, παρακαλώ όπως απευθύνεστε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Πηγή: www.iso.org

*Η Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).