Ελληνικά

 της Μαρίας Θεοφάνους*

 

Tα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Αποτελούν βασικό εργαλείο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και βελτιώνουν το επίπεδο ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Βάζοντας ψηλά τον πήχη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων, τα πρότυπα δίνουν τη λύση σε πολλές περιπτώσεις.

Για να επιτευχθεί αυτό, αναπτύσσονται πρότυπα από εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.  Στις μέρες μας, οι περισσότεροι από αυτούς τους εμπειρογνώμονες  που είναι ενεργοί στην αρένα της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης, είναι άνδρες.

Ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, o CYS στηρίζει  τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της UN WOMEN, για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης από γυναίκες, καθώς και  για τη δημιουργία προτύπων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων.

Με τη θέσπιση του Σχεδίου Δράσης του ISO για το Φύλο, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019, με την Οδηγία 59/2019, παρέχεται ένα λειτουργικό πλαίσιο που στοχεύει:

  • στην εμβάθυνση της κατανόησης της εκπροσώπησης του φύλου στο έργο και στις δράσεις του ISO,
  • στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτύπων ως προς το φύλο και
  • στη συμπερίληψη της προοπτικής του φύλου στις εργασίες και στις δραστηριότητες του ISO.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου Δράσης για το Φύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβολή και των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, μέλη του ISO, ώστε τα αποτελέσματα που παράγονται να είναι χρήσιμα και προσαρμοσμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εγκαινιάζεται το Δίκτυο ISO Members Gender Focal Point Network (GFP Network). Το δίκτυο αυτό επιδιώκει να παρέχει στα μέλη του ISO, μέσω μίας πλατφόρμας, την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση μιας κουλτούρας που να περιλαμβάνει το φύλο και να διασφαλίζει  τη διαδικασία δημιουργίας νέων προτύπων  χωρίς αποκλεισμούς. Επιπρόσθετα, μέσω του εν λόγω δικτύου, τα μέλη θα μπορούν να μοιράζονται εθνικές ή περιφερειακές καλές πρακτικές, σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση προτύπων για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων.

Πηγή: ISO

*Η Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).