Ελληνικά

*του Ιωσήφ Καρή,

Λειτουργού Τυποποίησης CYS

Το eCall (αυτόματη ηλεκτρονική κλήση) είναι ένα σύστημα εγκατεστημένο σε όλα τα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κατασκευασμένα μετά το Μάρτιο του 2018, το οποίο καλεί αυτόματα και δωρεάν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η τεχνολογία του eCall στοχεύει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος e-call μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το κέντρο εκτάκτων κλήσεων για επείγοντα περιστατικά στην Αστυνομία θα λαμβάνει δεδομένα για την ακριβή γεωγραφική θέση του σημείου του συμβάντος και θα ανοίγει άμεσα ένα ασφαλές κανάλι για φωνητική επικοινωνία του εμπλεκομένου οχήματος με τον χειριστή του «112».

Ως αποτέλεσμα της λήψης της γεωγραφικής θέσης του οχήματος που εμπλέκεται σε δυστύχημα, θα είναι η άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας/Ασθενοφόρου, εκεί και όπου χρειάζεται, ειδικά στις περιπτώσεις δυστυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς. Η άμεση ανταπόκριση τις πρώτες κρίσιμες στιγμές της σύγκρουσης είναι ζωτικής σημασίας για τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) προκειμένου το σύστημα eCall να λειτουργεί σωστά και να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και ομάδες παρέμβασης) είναι σημαντικό να ανατεθεί το εύρος αριθμών +882 και +883 σε όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα και οι κλήσεις να μεταδίδονται στους χειριστές τηλεφωνικών κέντρων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της υπηρεσίας eCall, οι ρυθμιστικές αρχές και οι πάροχοι δικτύων τηλεφωνίας ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί από την ITU είναι σε λειτουργικό στάδιο και δρομολογούνται σε δημόσια δίκτυα.

Αρκετοί εθνικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών παρέχουν ήδη σε λειτουργία το εύρος αριθμών +882 και +883, αλλά για να καταστούν επιτυχία οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης εντός του αυτοκινήτου, οι αριθμοί αυτοί πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους παρόχους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αρκετοί Εθνικοί Φορείς Χωρών έχουν κοινοποιήσει στην ΙΤU ότι χρησιμοποιούνται και είναι σε λειτουργικό στάδιο τα ακόλουθα εύρη αριθμών για το eCall: 883 130, 882 39 και 882 37. Υπηρεσίες η Οργανισμοί που χρησιμοποιούν πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί από την ITU για την τεχνολογία eCall ή παρόμοιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντός αυτοκινήτου καλούνται να ζητήσουν από την ITU να δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες και το εύρος αριθμών που χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό η όλη οργάνωση για μια αποτελεσματική λειτουργία αυτόματης κλήσης από όχημα προς φορείς άμεσης ανταπόκρισης να τεθεί κάτω από την αιγίδα της (ITU).

Στην Κύπρο το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τη στενή συνεργασία του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της υπηρεσίας “eCall”.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεως Εκτάκτου Ανάγκης (PSAP), για τον χειρισμό των κλήσεων “eCall”, είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, το οποίο έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα. Ακόμα ένα εφεδρικό PSAP για την υπηρεσία “eCall” έχει εγκατασταθεί στη νέα Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι η αρμόδια διεθνώς αναγνωρισμένη και αξιόπιστη για την προώθηση των Τηλεπικοινωνιών στον πλανήτη μας.

Η Τυποποιητική εργασία για θέματα αρίθμησης διευθύνεται από την ομάδα μελέτης ITU-T 2 (Operational Aspects). Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκχώρηση αριθμών κάτω από τα εύρη αριθμών +882 και +883, αναπτύχθηκαν από την εν λόγω επιτροπή και είναι δημοσιευμένα στο διεθνές πρότυπο ITU E.164.1.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως πλήρες μέλος της Διεθνούς ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβάνει ενεργό μέρος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό. Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Η χώρα μας ενημερώνεται και συμβαδίζει με τις νέες αυτές τεχνολογίες.

https://news.itu.int/why-itu-assigned-numbering-ranges-are-critical-to-road-safety/